Det behövs starkare funktionshinderperspektiv också i flyktingmottagandet

2015-11-19

- Den som flyr krig och terror och söker en fristad i Sverige ska välkomnas. Det måste självklart gälla alla dem som är flyktingar och som har en funktionsnedsättning. De uppmaningar som nu förs fram till regeringen, till kommuner och till Migrationsverket från funktionshinderrörelsen är viktiga att ta på allvar.

Det menar Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till dagens artikel i tidningen Fria Tidningar där företrädare för funktionshinderrörelsen uppmärksammar brister i mottagandet.

Rasmus Isaksson från DHR poängterar att nyanlända måste få stöd och hjälpmedel. Anna Kain Wyatt från Sveriges Dövas Ungdomsförbund tar upp de döva flyktingarnas behov och inte minst ensamkommande barn och ungas situation.

- Som på andra områden i samhället brister det i funktionshinderperspektiv också när det gäller flyktingmottagandet. Vi har dock för lite kunskap om hur det faktiskt ser ut, menar Maria Johansson som framhåller att regeringen skyndsamt måste skaffa sig en bättre bild av läget och inte minst av människors behov.

Lika Unika varnar samtidigt för att ställa grupper mot varandra när kostnader för flyktingmottagandet ska täckas.

- Det har antytts i en del märkliga utspel att trycket på Sverige i form av högt flyktingmottagande kräver försämringar av exempelvis assistans till människor som behöver det för att kunna leva och verka i samhället. Den politiken som bygger på en omvänd fördelningspolitik måste självklart avfärdas, säger Maria Johansson.

Det handlar om solidaritet i praktiken, om mänskliga rättigheter och om ett värdigt mottagande av människor som flyr, avslutar Maria Johansson.