Välkommen till en MR-institution

2015-07-04

- Det är ett mycket välkommet besked från regeringen. Med den aviserade oberoende institutionen för mänskliga rättigheter kan arbetet stärkas väsentligt när det gäller rättigheter som medborgarna har enligt FN-konventionerna.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till dagens utspel av utrikesminister Margot Wallström och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på DN Debatt.

Regeringen utlovar en oberoende institution för mänskliga rättigheter, placerad direkt under riksdagen och som bygger på FN:s så kallade Parisprinciper för hur en sådan institution ska fungera. Genom att Sverige har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har man också enligt konventionens artikel 33 åtagit sig att inrätta en sådan.

- Regeringen signalerar att rättighetsperspektiven ska stärkas i Sverige vilket är oerhört efterlängtat. Idag möter personer med funktionsnedsättning en oacceptabel diskriminering i samhället, inte minst i arbetslivet. Elever som behöver särskilt stöd i skolan förvägras ofta detta eller så kommer det alltför sent. Tillgänglighetsbristerna i samhället utestänger dagligen många av våra medlemmar från viktiga verksamheter, framhåller Maria Johansson.

- Vi ser gärna ett starkt fokus i MR-institutionens arbete när det gäller att främja arbetet med mänskliga rättigheter. Det våra medlemmar upplever i sin vardag är inte sällan stora brister på många samhällsområden där rättigheter idag åsidosätts i Sverige. Som FN i sin granskning har pekat på behöver MR-arbetet och förverkligandet av FN-konventioner stärkas i kommunerna. En ny institution kan bli en viktig motor i det arbetet, menar Maria Johansson.

Lika Unika har sedan två år haft frågan om en oberoende MR-institution som ett av de viktigaste målen att arbeta för. Det har man gjort med uppvaktningar av statsråd, genom att framföra kravet vid olika samrådsmöten och tillsammans med andra MR-organisationer drivit på för en sådan.

- Visst kan vårt och andras tryck på politikerna ha hjälpt till för att få fram förslaget, säger Maria Johansson. Men det viktiga är att institutionen nu kommer, att den ska arbeta med Parisprinciperna som utgångspunkt och att den blir oberoende under riksdagen. Jag vill rikta ett varmt tack till alla dem som har varit med i arbetet för att få fram ett förslag om en oberoende MR-institution, avslutar Maria Johansson.