Lika Unika kommenterar "Hur är läget 2015"

2015-05-13

- Rapporten bekräftar tyvärr att utvecklingen står och stampar. Nu krävs inte bara en ny strategi för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Nu krävs framför allt politiska beslut och handlingskraft.

Det säger Lika Unikas ordförande Bengt Olsson i en kommentar till dagens rapport ?Hur är läget 2015? från Myndigheten för delaktighet som överlämnas till regeringen. Rapporten beskriver det gångna årets arbete med funktionshinderpolitiken och hur Sverige lever upp till de åtaganden som ratificeringen av FNs konvention innebär.

- Visst finns det positiva inslag i rapporten. Men på viktiga områden som när det handlar om jobben och skolan för våra medlemsgrupper så går det inte framåt. Det är allvarligt i sig. Men det riktigt illavarslande är att den dystra verkligheten som människor upplever på många områden kombineras av en nästan total frånvaro av politisk debatt , menar Bengt Olsson.

I Hur är läget konstaterar Myndigheten för delaktighet att andelen delmål som kan uppnås inom funktionshinderpolitiken är mycket få. Man skriver också i sin sammanfattning att ?Resultatet av uppföljningen visar att funktionshinderspolitiken är ett arbete som kräver uthållighet och ett långsiktigt perspektiv.?

- För våra medlemsgrupper som möter svårigheter i sitt liv varje dag är det ingen hjälp med ?uthållighet och långsiktiga perspektiv. Sveriges strategi för funktionshinderpolitiken är viktig men den måste kombineras med betydligt större politisk kraft än idag, menar Bengt Olsson.

Även detta år visar Hur är läget att mer än en fjärdedel av alla inskrivna vid Arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning. Ändå uteblir de politiska besluten som att exempelvis genomföra förslagen i den så kallade FUNKA-utredningen om bland annat höjda lönebidrag. Även i årets rapport konstaterar man att cirka hälften av granskade grund- och gymnasieskolor har ett otillräckligt arbete när det gäller särskilt stöd till elever som behöver det
Rapporten visar också stora brister i tillgängligheten i det svenska samhället. En tredjedel av kommunerna har inte inventerat sina skolor utifrån tillgänglighet. Bara var fjärde kommun har inventerat sitt bostadsbestånd.

- Sverige behöver en kraftfull offensiv för tillgänglighet, säger Bengt Olsson. Jag förväntar mig också att regeringen återkommer snarast med förslag som stärker diskrimineringslagen. De olyckliga undantagen som i praktiken legaliserar diskriminering måste bort, menar Bengt Olsson.

En sammanfattande slutsats som Lika Unika drar av lägesrapporten är att Sverige nu behöver en oberoende MR-institution. Det är också något som Sverige har förbundet sig att inrätta när man ratificerade FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

- Idag förvägras många av våra medlemmar sina rättigheter. Därför behövs en oberoende institution som kan arbeta främjande och pådrivande med MR-arbetet i Sverige. Hur är läget 2015 visar inte minst på behovet av att beslutsfattarna ständigt måste ha sparkar i baken om utvecklingen ska drivas framåt och där behövs en MR-institution, avslutar Bengt Olsson.