"Låt mänskliga rättigheter prägla din regeringsförklaring, Löfven!

2014-09-15

Lika Unikas ordförande Bengt Olsson kommenterar valresultatet:

- Politiken får nu ta revansch på sig själv efter en valrörelse där rättigheter för personer med funktionsnedsättning har varit helt frånvarande. Det bästa sättet är att den nya statsministern lägger tyngd på rättighetsperspektivet i en kommande regeringsförklaring. Det som trots allt fanns i form av raka besked före valet måste nu växlas om till politisk handling.

Det säger Lika Unikas ordförande i en kommentar till söndagens valutgång.

- Jag vill se en regeringsförklaring som utgår från mänskliga rättigheter, delaktighet och ett tillgängligt Sverige. Jag förväntar mig att den nya regeringen bidrar till det viktiga paradigmskifte som behövs i synen på personer med funktionsnedsättning.

Därför borde funktionshinderspolitiken flyttas från socialdepartementet till det departement som får ansvar för mänskliga rättigheter. Det vore en mycket välkommen och nödvändig markering från den nya statsministerns sida, säger Bengt Olsson.

Lika Unika har fler tips till statsministern inför kommande förhandlingar om politiken under mandatperioden och till regeringsförklaringen.

- Det handlar först om jobben. Idag är arbetslösheten hög i gruppen personer med funktionsnedsättning. En viktig åtgärd är att stat, kommun och landsting går före i att anställa utifrån mångfald, menar Bengt Olsson.

Även på skolans område har Lika Unika förslag.

- Vi menar att en stödgaranti behövs för alla elever, redan från första skoldagen. Idag brister det i stödet och inte sällan kommer det alltför sent. Statsministern borde ta till sig vårt förslag om stödgaranti och ta med det i regeringsförklaringen, tycker Bengt Olsson.

Det tredje området som Lika Unika lyfter fram är tillgängligheten. Man vill att Sverige ska få ett offensivt handlingsprogram för ökad tillgänglighet och användbarhet som utgår från FN-konventionens artikel 9 om tillgänglighet.

- Den nya regeringen måste samtidigt ge tydliga signaler om att bristerna i den nya diskrimineringslagen rättas till. De partier som sannolikt utgör Löfvens regeringsunderlag har före valet deklarerat att man vill avskaffa de olyckliga undantagen i lagen. Jag förväntar mig att det finns med i regeringsförklaringen när den kommer, avslutar Bengt Olsson.