Lika Unikas kommentarer till regeringens lagrådsremiss om skarpare diskrimineringslag

Bild Lotta Sondell Foto jonas hallqvist

2014-03-03

Idag presenterade statsrådet Erik Ullenhag en lagrådsremiss gällande propositionen om bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som ny form av diskriminering. Lika Unikas federationssekreterare Lotta Sondell kommenterar förslaget i ett pressmeddelande.

PRESSMEDDELANDE
________________________________________

Lika Unika om regeringens förslag till bristande tillgänglighet som ny form av diskriminering i lagstiftningen

- Lika Unika välkomnar att regeringen nu lägger förslag om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska införas som ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det har Sverige åtagit sig redan 2008 när man ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det säger Lotta Sondell, federationssekreterare för Lika Unika, i en kommentar till dagens lagrådsremiss från regeringen som statsrådet Erik Ullenhag presenterade vid en presskonferens den 3 mars 2014.
- Utan tvekan är det en historisk dag. Som Erik Ullenhag betonade när vi i Torsdagsaktionen träffade honom efter presskonferensen, så hade förslaget knappast blivit verklighet utan Torsdagsaktionens enträgna kamp utanför Rosenbad inför varje regeringssammanträde under två års tid. Det har haft en stor betydelse för att förslaget överhuvudtaget kommer nu, säger Lotta Sondell.

- Det är oerhört viktigt att regeringen markerar rättighetsperspektivet med detta lagförslaget. Att vi ska ha ett samhälle som slår vakt om alla människors lika värde och där delaktighet i samhällslivet också för personer med funktionsnedsättning är en fråga om mänskliga rättigheter.
- Att bristande tillgänglighet nu ska klassas som en diskrimineringsgrund i lagen är en viktig signal till hela samhället att skynda på med tillgänglighetsarbetet, framförallt att göra rätt från början.

Lika Unika kommer tillsammans med sina sex medlemsförbund att analysera regeringens förslag.
- Nu ska vi sätta oss och läsa lagförslaget. Det finns inslag i lagrådsremissen som vi kommer att granska extra noggrant, exempelvis om enklare åtgärder samt de undantag från lagen som aviseras för företag med färre än 10 anställda. Där kan en effekt bli att en stor del av handel och restauranger även framöver kommer att vara otillgängliga när de undantas från lagen, avslutar Lotta Sondell.

För mer information:
Peter Andersson, Opinionsbildare, tel: 070-768 27 86
peter.andersson@likaunika.org

Länk till regeringens hemsida med förslaget