Lika Unika nominerar Torsdagsaktionen till Sektor 3-priset Årets röstbärare

2013-11-01

"Torsdagsaktionen har med lågmäld uthållighet, kraft och engagemang gett röst åt många människors vrede över brister i tillgängligheten i Sverige". Det skriver Lika Unika i sin motivering till varför Torsdagsaktionen är värd priset som Årets röstbärare.

Den 2 december håller Tankesmedjan Sektor3 och Tidskriften Kurage en gala för ideella Sverige - Civilsamhällesgalan. Där delas också pris ut till "Årets röstbärare", en person eller organisation i det civila samhället i Sverige som under 2012 och 2013 har varit en stark röstbärare för andra människor eller idéer, och som lyckats särskilt bra med att synliggöra och väcka debatt i någon för sin organisation viktig fråga.

Lika Unika nominerar Torsdagsaktionen till priset som Årets röstbärare. Motiveringen lyder:

Torsdagsaktionen samlar idag 21 riksorganisationer inom funktionshinderrörelsen för ett tillgängligt och användbart Sverige där vi gör rätt från början och ser tillgänglighet som lönsamt för hela samhället. Aktionen jobbar för en skarpare diskrimineringslagstiftning där också bristande tillgänglighet klassas som diskriminering.

Varje torsdag morgon sedan 1 december 2011 har aktionen funnits vid Rosenbad för att dela flygblad och samtala med statsråd. Torsdagsaktionen har lyckats pressa fram ett initiativ från Sveriges riksdag i frågan, och löfte i regeringens budgetproposition om kommande lagförslag.

Torsdagsaktionen har med lågmäld uthållighet, kraft och engagemang gett röst åt många människors vrede över brister i tillgängligheten i Sverige."