Lika Unika-seminarium i Almedalen om konsten att förändra värderingar

2013-05-23

Att få stöd för att ta fighten för mänskliga rättigheter i stort är enkelt. Men hur är det när vi talar om brister i Sverige? Många med en funktionsnedsättning upplever att Sverige måste göra mycket mer! Arbetslöshet, diskriminering och brister i tillgänglighet begränsar idag livsutrymmet för många.

Andra grupper, som HBT-rörelsen och den feministiska rörelsen, verkar ha lyckats bättre. Värderingarna förefaller ha förändrats och krav på reformer ha fått brett stöd. Seminariet tar upp framgångsvägar för den som vill påverka värderingar. Vad kan funktionshinderrörelsen lära av andras framgångar?