Lika Unika på teckenspråk

Lika Unika verkar för ett mer tillgängligt samhälle, utifrån vår specifika värdegrund. Här presenteras vi på teckenspråk.

Teckenspråksfilmerna har tagits fram i samverkan med Sveriges Dövas Riksförbund SDR under 2015.