Välkommen till Lika Unika Akademi

Om världen ska bli verkligt hållbar måste vi ta med både det ekonomiska, ekologiska och sociala. Det är tanken med Agenda 2030, FN:s hållbarhetsmål, som också är direkt kopplade till mänskliga rättigheter. Hur? Lika Unika Akademi är ett projekt som drivs av Lika Unika med stöd av Arvsfonden för att utbilda i rättighets- och funktionshinderperspektiv i arbetet med de globala målen.

Beställ vårt nyhetsbrev!

Lika Unika Akademi är ett treårigt projekt med Lika Unika som huvudman och Arvsfonden som finansiär.

Lika Unika står bakom avsiktsförklaringen "Civilsamhället för Agenda 2030"

Svenska organisationer sluter upp bakom en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och den kommande regeringen behöver prioritera frågan. Lika Unika finns med styrelseledamoten Malin Kvitvær med som undertecknare.
Läs avsiktsförklaringen med namnunderskrifter. 

Mänskliga rättighetsdagarna 2018

Den 15 till 17 november 2018 hade vi möjlighet att prata om Lika Unika Akademi under MR-dagarna på Stockholmsmässan, Älvsjö. Vi fanns på plats i Lika Unikas monter med ny broschyr om Agenda 2030 och mänskliga rättigheter. Vi fick många bra samtal om hållbarhet och även nya prenumeranter till Akademins kommande nyhetsbrev.

Ett varmt tack till alla som vi mötte!
 

Lika Unika i Malmö om Agenda 2030

Tisdagen den 23 oktober deltog Peter Andersson, Lika Unika och Tiina Nummi-Södergren, Lika Unika Akademi vid årskonferens med Malmö stads råd för funktionshinderfrågor. Temat för dagen var "Agenda 2030 med funktionshinderperspektiv". Nils Karlsson, ordförande Malmö stads råd för funktionshinderfrågor, inledde konferensen och Emelie Aho, strateg vid Malmö stad, var moderator och berättade också om stadens Agenda-arbete.

På temat "Funktionshinder och Agenda 2030" talade Hans von Axelsson, utredare från Myndigheten för delaktighet. Lika Unika hade valt rubriken "Ingen ska lämnas utanför-Verklig hållbarhet kräver tydligt funktionshinderperspektiv" för presentationen som gjordes av Tiina Nummi-Södergren och Peter Andersson. Innan avslutningen diskuterade deltagarna i mindre grupper om hur budskapet från konfererens kunde användas framöver i deltagarnas verksamheter.

Ta del av presentationsbilderna här.

Webbinar med Tillsammans 2030

Alla tre dimensionerna av hållbarhet måste med. Mänskliga rättigheter och tydligt funktionshinderperspektiv behövs!

"Alla tre dimensionerna av hållbarhet måste med. Mänskliga rättigheter och tydligt funktionshinderperspektiv behövs! Det var budskapet från Lika Unika i en efterföljande frågestund när vi den 12 oktober 2018 medverkade på webbinar med samarbetsforumet Tillsammans 2030. Det är ett forum bildat för kunskap, lärdomar och metoder i syfte att underlätta genomförandet av Agenda 2030 på lokal nivå. Över 200 personer från myndigheter, kommuner, företag och civila samhället deltog under en timmes webbinar.

Tre intressanta föredragningar fanns på programmet: Utredningen Samordning för bostadsbyggande, Gislaveds kommuns arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030 samt FN-förbundets projekt, tillsammans med SKL.

Träff med FN-nätverk för lokalt hållbarhetsarbete

Den 28 september 2018 deltog Lika Unika Akademi i en träff med FN-förbundets nätverk för civilsamhällsorganisationers lokala Agenda 2030-arbete. Under träffen diskuterades arbetsformer för nätverket. Deltagarna fick också en lägesrapport om agendan i Sverige och information om Glokala Sverige. Läs mer på FN-förbundets hemsida.

Tiina Nummi-Södergren anställd som projektledare

Lika Unika har anställt Tiina Nummi-Södergren som projektledare för Lika Unika Akademi. Hon kommer närmast från en tjänst som generalsekreterare för MyRight. Tiina Nummi-Södergren har en gedigen förankring i funktionshinderrörelsen, bland annat som förbundsordförande för Synskadades Riksförbund åren 2004-2011. I den rollen deltog hon också i arbetet med att bilda Lika Unika år 2009 och blev dessutom federationens förste ordförande. Läs hela nyheten

Aktuella utbildningar och konferenser

Lika Unika Akademi är nu under uppbyggnad. Vi uppdaterar hemsidan så fort en utbildning eller konferens är planerad. Framöver kommer du att hitta det på den här undersidan. Anmäl dig också lite längre upp på hemsidan som prenumerant på Lika Unika Akademis nyhetsbrev. Då får du med jämna mellanrum våra nyheter. Lär dig mer redan nu om Agenda 2030 och funktionshinderperspektivet på vår Agenda 2030-del på hemsidan.

Akademin presenterade sig i Almedalen

"Så blir ditt Agenda 2030-arbete verkligt hållbart". Det var rubriken för ett av de två seminarier om Lika Unika Akademi som genomfördes under årets Almedalsvecka. Föreläsare var Lika Unika Akademis projektledare Tiina Nummi-Södergren och Lika Unikas opinonsbildare Peter Andersson. Under Almedalsveckan fanns Akademin på plats i Lika Unikas tält på Hamngatan där vi presenterade våra utbildningssatsningar.