Lika Unikas hemsida ska vara läsarvänlig

Vi vill att Lika Unikas hemsida ska kunna läsas av alla och vi arbetar för att hemsidan har en hög läsbarhet och är tillgänglig för alla. Den kan idag läsas av olika talprogram, punktskriftläsare och teckenstorlek kan regleras.