Lika Unikas representationsuppdrag

Lika Unika deltar i ett urval av samråd, referensgrupper och nätverk hos departement, myndigheter och organisationer. Det är ett viktigt verktyg för att kunna verka för bättringar kring arbete, skola, kommunikation och tillgänglighet osv.

Lika Unika har en av styrelsen fastlagd policy för representation där bla. rutiner för val av representanter osv går till.

Lika Unikas policy för representation
Lika Unikas policy för representation (word)

Här finns Lika Unika representerade

Samråd:

Nätverk:

Projekt och utredningar:

  • Ny strategi för funktionshinderpolitiken, MFD, tom juni 2016.
  • Kommunikationsprojekt för Konventionen, MFD, tom vt 2018.
  • Nationell kvalitetsplan för äldreomsorg, tom vt 2017.
  • Hjälpmedelsutredningen, Socialdepartementet.
  • Hjälpmedelsutredning, Socialstyrelsen, tom vt 2017.
  • Utredningen om LSS och assistansersättning, tom ht 2018.