Lika Unika samarbetar med Unik Försäkring

Från och med den första januari 2011 är Lika Unika och medlemsförbunden SRF, Neuroförbundet, RBU, FSDB, SDR och HRF samt dess medlemmar försäkrade genom Unik Försäkring. Organisationsförsäkringen innehåller en organisationsförsäkring och gruppolycksfallsförsäkring.

Unik försäkring, läs mer.

Unik försäkring och Lika Unika

Försäkringsfrågor

För frågor, vänligen kontakta respektive medlemsförbunds kansli.

Riksförbundet FUB har deltagit i att ta fram Unik försäkring.