Catalina Devandas Augilar- FNs särskilda rapportör

Catalina Devandas är FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hennes uppdrag gäller fram till december 2017. Catalina har erfarenhet från av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning CRPD då hon aktivt deltog i FN:s arbete med att utforma den.

Följ rapportörens arbete:

Catalina Devandas, FNs särskilda rapportör Catalina Devandas Aguilar, FNs särskilda rapportör

FN:s råd för mänskliga rättigheter har lagt fast följande mandat för den särskilda rapportören:

  • Att utveckla en regelbunden dialog med stater och andra berörda parter för att identifiera och främjande god praxis för att rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska funna förverkligas.
  • Ta emot och utbyta information och kommunikation om kränkningar av rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  • Ge rekommendationer om hur staterna kan främja och skydda rättigheter för personer med funktionsnedsättning, inte minst hur man kan främja en utveckling som är inkluderande och ser till att tillgänglighet förverkligas.
  • Tekniskt stöd för att stödja de nationella insatserna för att effektivt förverkliga rättigheterna.
  • Ökad medvetenhet om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.
  • Ett nära samarbete med andra delar inom FN för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  • Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i hela arbetet av mandatet.
  • Rapportören ger en årlig rapportering till rådet för mänskliga rättigheter och till generalförsamlingen.