Förändra vår värld - Agenda 2030 för global hållbar utveckling

Sedan 1 januari 2016 gäller FNs nya utvecklingsmål i Agenda 2030, Att förändra vår värld, också för Sverige. För funktionshinderrörelsen blev FNs nya mål en framgång. Till skillnad från de tidigare Millenniemålen har världssamfundets stater nu enats om en utvecklingsdagordning som i såväl deklaration som mål och delmål lyfter fram vikten av funktionshinderperspektiv, exempelvis när det gäller rätten till utbildning och arbete.

Den linjen har också fått den svenska regeringens stöd. I sitt tal inför FNs statspartskonferens i New York om konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning sa statsrådet Åsa Regnér:

“I truly welcome the clear references in the new agenda 2030 to gender equality and the empowerment of women and girls and the clear references to people with disabilities. This is a break through.

Lika Unika vill se ett ambitiöst arbete från Sverige sida när det gäller att leva upp till målen i Agenda 2030. Det kräver handlingsplaner och resurser på alla samhällsområden och på alla nivåer, såväl nationellt som regionalt och i kommunerna. Det kräver också att det genombrott med perspektiv som statsrådet i citatet ovan förde fram inför FN finns med i det nationella arbetet: jämställdhets- och funktionshinderperspektiv men också barnperspektivet.

Folder om Lika Unika och Agenda 2030

Läs vår nya broschyr om Lika Unika, FN-konventionen och Agenda 2030.
- Foldern som PDF-dokument.
- Foldern i word med enbart texterna.

MyRights videofilm om Globala målen - svensk text

* Filmen med teckenspråkstolkning 
* Filmen syntolkad på svenska
* Engelskspråkig film