Årliga statspartsmöten om CRPD i New York

En del i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, är att alla stater som har ratificerat konventionen möts årligen för att stämma av hur den förverkligas. Sverige deltar under dessa FN-möten i New York med en delegation och numera ingår Lika Unika i den svenska representationen. Läs med om statspartsmöten på FNs hemsida, Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Läs Lika Unikas ordförande, Maria Johanssons, rapport från statspartsmötet i juni 2017.

FN-kommittén för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Kommittén för FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning består av 19 ledamöter som träffas regelbundet i Geneve. Ett val hölls nyligen på statspartsmötet i New York nu i juni 2016 och flera nya personer har kommit in i kommitten som har en granskande funktion gällande konventionen. Från och med årsskiftet består rådet av 18 män och 1 kvinna - en ojämlik balans så få är nöjda med. Nytt val sker 2018.

Två år efter det ett land har ratificerat konventionen så ska det göra sin första rapportering till FN-kommitten. Ett stort antal länder har nu rapporterat till FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Geneve (CRPD). Sveriges nästa tur är januari 2019.

FN-kommitténs hemsida
Om kommittén.