Det handlar om mänskliga rättigheter!

Den internationella funktionshindersdagen 3 december år 2015 firade vi med en bilaga i Dagens Samhälle. Dags att ta tag i att leva upp till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Bilagan gjordes i samarbete mellan Lika Unika och DHR för att lyfta mänskliga rättigheter och funktionshindersperspektivet för att alla ska kunna delta i samhället.