Checklista om jobben från funktionshinderrörelsen till regering och riksdag

2015-12-08
Den 10 december debatterar riksdagens Arbetsmarknadsutskott sin budget för 2016. För att uppmärksamma behovet av funktionshinderperspektiv i debatten och konkreta förslag för jobb vid beslutet om budgeten har Lika Unika genom ett brev från Maria Johansson uppvaktat utskottet. Samtidigt får alla utskottets ledamöter den checklista för jobben som den 23 november lämnades till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Läs Maria Johanssons brev i wordformat
Läs Maria Johanssons brev i PDF-format

2015-11-23
Vid regeringens Funktionshinderdelegation den 23 november 2015 överlämnade Lika Unika, Handikappförbunden och NUFT, "Unga för tillgänglighet", en checklista om jobben till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Checklistan tar upp tio olika områden som funktionshinderrörelsen bedömer som mycket viktiga om rätten till arbete ska gälla alla i Sverige, också personer med funktionsnedsättning.

Läs Checklistan i wordformat
Läs Checklistan i PDF-format