Checklista om jobben från funktionshinderrörelsen till regering och riksdag

Vid regeringens Funktionshinderdelegation den 23 november 2015 överlämnade Lika Unika, Handikappförbunden och NUFT, "Unga för tillgänglighet", en checklista om jobben till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Checklistan tar upp tio olika områden som funktionshinderrörelsen bedömer som mycket viktiga om rätten till arbete ska gälla alla i Sverige, också personer med funktionsnedsättning.

Läs Checklistan i wordformat
Läs Checklistan i PDF-format