Barnkonventionen som lag

Det pågår just nu stor aktivitet i beredningen gällande att få Barnkonventionen som svensk lag.

- Det är värdefullt att barnkonventionen blir lag. Samtidigt måste vi göra mer för barns rättigheter i Sverige, inte minst för flickor och pojkar med funktionsnedsättning som ofta har sämre levnadsvillkor än sina kamrater. Sverige bör se till att svenska barn får klagorätt till FN. Den kommande MR-institutionen måste bli en stark motor i arbetet för barns rättigheter.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till det remissvar som Lika Unika har sänt till regeringen.

BOs rapport Respekt

Barnombudsmannen (BO) har givit ut en viktig rapport Respekt som synliggör situationen för flickor och pojkar med funktinsnedsättning. Vi rekommenderar att man läser den rapporten och BOs utspel kopplat till den.