201510121444650307kV814mKc

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter

Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är. Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i olika sammanhang utifrån mänskliga rättigheter och ett funktionshinderperspektiv.

Lika Unika i New York på FN-konferens

Lika Unika deltog i år vid den statspartskonferens som FN anordnar för uppföljning av hur FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förverkligas. Mia Modig, ordförande för Lika Unika, har ingått i den officiella svenska delegationen. Peter Andersson har också varit på plats som observatör för Lika Unika.

Läs Mia Modigs kommentar till svenska talet vid konferensen

Mål i sikte för Akademin

Lika Unika Akademi samlade till workshop den 19 mars 2019 med Parul Sharma som inspirationstalare. Gruppdiskussioner ledde fram till att tre mål betonades lite extra: Mål 4 God utbildning, mål 8 Anständiga anställningsvillkor och ekonomisk tillväxt och mål 10 Minskad ojämlikhet

Läs mer

Sedan 1 januari 2016 gäller FNs utvecklingsmål i Agenda 2030 också för Sverige. Lika Unika arbetar aktivt för att ett tydligt funktionshinder- och rättighetspers-pektiv ska finnas med i det svenska arbetet för att uppnå målen.

Läs mer