201510121444650307kV814mKc

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter

Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är. Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i olika sammanhang utifrån mänskliga rättigheter och ett funktionshinderperspektiv.

Mia Modig ordförande för Lika Unika

Mia Modig valdes till ordförande för Lika Unika vid ett extra årsmöte den 23 januari 2019

Läs mer

Lika Unikas arbete med Agenda 2030

Sedan 1 januari 2016 gäller FNs utvecklingsmål i Agenda 2030 också för Sverige. Lika Unika arbetar aktivt för att ett tydligt funktionshinder- och rättighetspers-pektiv ska finnas med i det svenska arbetet för att uppnå målen.

Läs mer

Funktionshinderrörelsen agerar inför Sveriges rapport till FN

Palais Wilson i Geneve där FN-kommittén finns

Sverige ska år 2019 rapportera en andra gång till FN om hur man lever upp till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Ett första steg är att FN-kommittén skickar frågor till regeringen. Ett inspel från civila samhället har därför skickats in till FN där Lika Unika deltagit i framtagandet.

Läs mer

Mål i sikte för Akademin

Lika Unika Akademi samlade till workshop den 19 mars 2019 med Parul Sharma som inspirationstalare. Gruppdiskussioner ledde fram till att tre mål betonades lite extra: Mål 4 God utbildning, mål 8 Anständiga anställningsvillkor och ekonomisk tillväxt och mål 10 Minskad ojämlikhet

Läs mer

Ciro Sammarco ny utbildare för Lika Unika Akademi

Ciro Sammarco har anställts som utbildare för Lika Unika Akademi. Han tillträdde tjänsten den 11 mars 2019 och kommer att arbeta med att planera, förbereda och genomföra utbildningar inom projektet.

Läs mer

Guidaí de Mello ny administratör för Lika Unika

Detta är en exempeltext som du lätt kan byta genom att hålla musen över och trycka på knappen redigera text

Lika Unika har anställt Guidaí de Mello som administrativ resurs vid kansliet i Liljeholmen, Stockholm. Hon tillträder tjänsten från den 21 januari 2019.

Läs mer

"Assistans är frihet - Rädda LSS"

Bilder i collage från manifestation på Norrmalmstorg 3 december 2018: Bild övre, vänster: Malin Kvitvær talar för Lika Unika. Bild övre, höger: Jan Johansen med gitarr på scenen, Bild nedre, vänster: Amanda Lindberg, FSDB talar. Bild nedre höger: upplyst scen på Norrmalmstorg, fotograferad på avstånd.