201510121444650307kV814mKc

TACK FÖR ALLT!

Lika Unika var under åren 2009 till 2019 en federation inom funktionshinderrörelsen på nationell nivå som arbetade för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi var en samlande paraplyorganisation för syn-, hörsel- och rörelseförbund med som mest sex medlemsförbund. Vid årsskiftet 2019/2020 upphörde verksamheten. Vi hoppas att hemsidan, som får ligga kvar en tid efter avvecklingen, ska vara en värdefull kunskapsbank och källa till inspiration för dig som vill arbeta vidare med de viktiga rättighetsfrågorna.

Kunskapsbank om rättighetsarbetet

10 års verksamhet gett många erfarenheter och värdefulla kunskaper. Vi har samlat något av materialet från Lika Unikas tid i en särskild Kunskapsbank som vi hoppas kan vara användbar för andra.

Använd Kunskapsbanken

Bra kontakter efter oss

I och med att vår verksamhet upphör så försvinner våra inarbetade kontaktvägar genom e-post, telefon och kontaktformulär på hemsidan. Här hittar du i stället kontaktuppgifter till våra tidigare medlemsförbund (vid utgången av 2019)

Värdefulla kontaktuppgifter