Dags att byta fokus! Tillgänglighet lönar sig.

Vi måste börja göra rätt från början.

Vinsterna med ett samhälle som är tillgängligt och användbart för alla medborgare är
många. Om delaktigheten ökar minskar utanförskapet. Om det blir lättare att ta sig till – och in – på en arbetsplats får staten ökade skatteintäkter. Genom att sätta in insatser tidigt i förskolan, skolan och i vuxenutbildning så kan vi undvika ett utanförskap som kostar i andra budgetposter för kommunen. För att inte tala om tragedin för människor och dess anhöriga. 

Men många människor utestängs idag från att utöva sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter.
Från att åka kollektivt, rösta i sin vallokal, ta del av samhällets information och gå i den skola de har valt. Otillgängligheten kompenseras med dyra efterhandskonstruktioner och särlösningar, istället för att tillgänglighet och användbarhet är en naturlig del i samhällsplaneringen. Att göra rätt från början.

Sverige har lagar med krav på tillgänglig samhällsplanering sedan 1960-talet. Ofta efterlevs inte.

Fortfarande byggs nya hus som inte uppfyller kraven, och fortfarande köps tåg, bussar och spårvagnar in som inte kan användas av alla resenärer. Otillgänglighet byggs in kontinuerligt och permanent. Istället hänvisar den nya diskrimineringslagen (gällande från 2015-01-01) till "sunt förnuft", i den mening att busschauffören ska gå ur bussen och hjälpa en rullstolsburen på bussen istället för att bussen är tekniskt utrustad för att bara kunna köra på.

Dessutom saknar många människor tillräcklig tillgång till samhällsinformation och möjlighet att kommunicera. Det inskränker deras valmöjligheter när det till exempel handlar om arbete och utbildning, det är en otrygghet i domstolsärenden och familjeärenden.

Alla människor har olika förutsättningar och därför är tillgänglighet ett brett begrepp. Sverige har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där samhällets utformning – i fråga om tillgänglighet och användbarhet – löper som en röd tråd. Enligt artikel 5 så är diskriminering diskriminering. FN har i april 2014 skarpt kritiserat den nya lag som nu är antagen om att diskriminering integreras i den svenska diskrimineringslagen.


Läs mer om hur tillgänglighet kan löna sig!


Bilder: Presskonferens med Dan Andersson (vänster) i AlmedalenBilder: Presskonferens med Dan Andersson (vänster) i Almedalen