Lika Unikas styrelse 2013-2014

Lika Unikas årsmöte hölls den 21 maj 2013 och följande personer sitter i styrelsen.Lika Unikas ordförande Agnetha Vikenger


Ordförande 2012-2014:

Agnetha Vikenger, Lika Unikas ordförande /förbundsordförande i RBU


Ledamöter 1 år:

Håkan Thomsson, Lika Unikas vice ordförande /förbundsordförande i SRF

Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande i HRF

Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuroförbundet

Karin Månsson, Neuroförbundet tjänsteman intressepolitik

Kicki Nordström, FSDB

Lars Nord, förbundsstyrelsen i SRF

Lars Lindberg, förbundsstyrelsen i HRF

Maria Persdotter, förbundsstyrelsen i RBU

Pontus Degsell, förbundsordförande i FSDB

Hanna Sejlitz förbundsordförande i SDR

Henrik Sundqvist, SDR förbundsstyrelsen


Ersättare:

Linda Eriksson FSDB förbundsstyrelsen

Kristina Olsson HRF förbundsstyrelsen

Marie Bager Neuroförbundet förbundsstyrelsen

Johan Alexander Lindman RBU generalsekreterare

Victoria Öjefors SRF förbundsstyrelsen

Göran Alfredsson, SDR förbundsstyrelsen

 

Revisorer:

Ulrika Granholm Dahl PwC

Klas Nelfelt FSDB förbundsstyrelsen

Anne-Maj Magnström FSDB revisorssuppleant /tjänsteman

 

Valberedning:

Sune Wadenheim HRF förbundsstyrelsen, sammankallande

Anne Thelander NHR /informatör riksförbundet