Lika Unikas styrelse 2014

Lika Unikas årsmöte hölls den 27 maj 2014 och följande personer sitter i styrelsen.

Nästa årsmöte är den 26 maj 2015.

Lika Unikas styrelse 2014

Ordförande 2014-2015:

Bengt Olsson, Neuroförbundet


Ledamöter 1 år:

Pontus Degsell, förbundsordförande i FSDB.

Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande i HRF.

Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuroförbundet.

Agnetha Vikenger, förbundsordförande i RBU.

Håkan Thomsson, förbundsordförande i SRF.

Hanna Sejlitz förbundsordförande i SDR.


Ersättare:

Klas Nelfelt, verkställande ledamot FSDB.

Lars Lindberg, förbundsstyrelsen i HRF.

vakant Neuroförbundet.

Maria Persdotter, förbundsstyrelsen i RBU.

Victoria Öjefors Quinn, förbundsstyrelsen i SRF.

Henrik Sundqvist, förbundsstyrelsen i SDR.

 

Revisorer:

Ulrika Granholm Dahl, PwC

Arne Andersson, HRF

 

Valberedning:

Sune Wadenheim, HRF förbundsstyrelsen, sammankallande

Marie Bager, Neuroförbundet

Annika Östling, SRF