Kontakt med Lika Unika
E-post info@likaunika.org
Telefon 070-768 28 78.


Lika Unika, verkar för funktionshindersperspektivet i mänskliga rättigheter

Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är, att funktionsnedsättningen är en praktisk verklighet för oss men utgör inte hela vår identitet som människor. Frågor som berör över en miljon människor idag - kan inte fortsätta räknas som ett särintresse i politiken.

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, framförallt utifrån funktionshinder kopplat till syn, hörsel- och rörelse. Lika Unika bildades i december 2009.

Kontakta Lika Unika
FN granskar Sveriges MR-arbete

Den 31/3-1/4-2014 sker Sveriges första förhör med FN-kommittén rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Genève. Följ det här. 


Dags att ändra diskrimineringslagen

Bristande tillgänglighet saknas idag som en diskrimineringsgrund i svensk diskrimineringslag.

En lagrådsremiss har nu presenterats av regeringen, vilket är ett positivt och viktigt steg framåt. Tyvärr så föreslås undantag och inskränkningarna bli alltför stora.

En majoritet i riksdagen, liksom nu även alliansregeringen, har ställt sig bakom en lagändring. Hela den svenska funktionshinderrörelsen lyfter gemensamt detta som vår viktigaste fråga. 

Om lagförslaget ger oss ett starkt verktyg och en press på hela samhället för omställning mot tillgänglighet och delaktighet för alla, och för att vi ska ”göra rätt från början”, - ja, då kan inte jublet känna några gränser. Då kommer vi att räknas som fullvärdiga medborgare.

Framförallt är markeringen av rättighets-perspektivet oerhört centralt för oss.

Tisdagsaktionen

Nu är det riksdagens tur att bearbeta  propositionen. Och då blir tisdagen viktig då riksdagens utskott har sin mötesdag då. Vi kommer att fortsätta med vår manifestera  att bristande tillgänglighet är diskriminering.

Torsdagsaktionen blir nu Tisdagsaktionen.

Torsdagsaktionen är nu Tisdagsaktionen


Lika Unika på FacebookLika Unika på twitter

Talande WebbTorsdagsaktionen är nu Tisdagsaktionen

Tillgänglighet lönar sig! Läs mer.

Läs foldern om Lika Unikas MR-arbete

Lika Unikas folder
En läsarvänlig hemsida

Vi vill att Lika Unikas hemsida ska kunna läsas av alla. Och vi arbetar för att hemsidan har en hög läsbarhet och är tillgänglig för alla.

Läs mer på Anpassa sidan.