Kontakt med Lika Unika
E-post info@likaunika.org
Telefon 070-768 28 78.


Lika Unika, verkar för funktionshindersperspektivet i mänskliga rättigheter

Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är. Frågor som berör över en miljon människor idag - kan inte fortsätta räknas som ett särintresse i politiken.

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, framförallt utifrån funktionshinder kopplat till syn, hörsel- och rörelse. Lika Unika bildades i december 2009.

Kontakta Lika UnikaLika Unika firade fem år den 8 december!
Läs foldern om Lika Unikas MR-arbete

Lika Unikas folderÖstra Teatern spelade pjäsen "Churchill var inte heller klok
Lika Unika blev ordentligt uppvaktade på femårsdagen, här av Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman


Fler bilder på Lika Unika-bloggen.

FN granskar Sveriges MR-arbete

Den 31/3-1/4-2014 hade Sverige sitt första förhör med FN-kommittén rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Genève. Sverige får kritik på flera punkter. Läs FNs rekommendationer här.Lika Unika på FacebookLika Unika på twitter

Talande WebbHur är läget 2014?   

Tillgänglighet lönar sig! Läs mer.


En läsarvänlig hemsida

Vi vill att Lika Unikas hemsida ska kunna läsas av alla. Och vi arbetar för att hemsidan har en hög läsbarhet och är tillgänglig för alla.

Läs mer på Anpassa sidan.