Kontakt med Lika Unika
E-post info@likaunika.org
Telefon 070-768 28 78.


Lika Unika, verkar för funktionshindersperspektivet i mänskliga rättigheter

Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är. Frågor som berör över en miljon människor idag - kan inte fortsätta räknas som ett särintresse i politiken.

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, framförallt utifrån funktionshinder kopplat till syn, hörsel- och rörelse. Lika Unika bildades i december 2009.

Kontakta Lika Unika
Lika Unika firar fem år den 8 december!

Välkommen!
Läs foldern om Lika Unikas MR-arbete

Lika Unikas folder

Program:

15.00-15.15: ordförande Bengt Olsson hälsar välkommen 
15.15-16.05: ”Churchill var inte heller klok” – Östra Teatern
16.05-16.30: paus och möjlighet att samtala med ensemblen
16.30-18.00: mingel med tilltugg. Ev. hälsningar och lyckönskningar

OSA senast den 2 december till lotta.goller@likaunika.org

Inbjudan i word-formatFN granskar Sveriges MR-arbete

Den 31/3-1/4-2014 hade Sverige sitt första förhör med FN-kommittén rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Genève. Sverige får kritik på flera punkter. Läs FNs rekommendationer här.

Bengt Olsson ny ordförande för Lika Unika

 Bild på Bengt Olsson

På tisdagens årsmöte den 27 maj 2014 valdes Bengt Olsson från Neuroförbundet till ny ordförande för Lika Unika efter Agnetha Vikenger.

Under årsmötet, som hölls hos medlemsförbundet SRF i Enskede, valdes också en ny styrelse. Lika Unikas styrelse fastställde också ett valmanifest med konkreta krav från federationen inför valet i september.

Gör rätt från början!

Nu har Sverige fått en ny form i den svenska diskrimineringslagen, dvs. den inkluderar bristande tillgänglighet. Alltför många undantag gör dock lagen svår att tyda, vår uppmaning är därför "Gör rätt från början!".

  • Diskriminering är diskriminering oavsett.
  • Det är en mänsklig rättighet att inte diskrimineras.
  • Tillgänglighet och anpassningar är grundförutsättningar för att människor ska kunna finnas och vara delaktiga i vårt samhälle.

Mycken otillgänglighet kan planeras bort och göras rätt från början.


Lika Unika på FacebookLika Unika på twitter

Talande WebbHur är läget 2014?   

Tillgänglighet lönar sig! Läs mer.


En läsarvänlig hemsida

Vi vill att Lika Unikas hemsida ska kunna läsas av alla. Och vi arbetar för att hemsidan har en hög läsbarhet och är tillgänglig för alla.

Läs mer på Anpassa sidan.