Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter - också för personer med funktionsnedsättning

Lika Unika verkar för att personer med funktionsnedsättning ska vara delaktiga i samhället på samma villkor som alla andra. Det är inte en önskan, ingen vision. Det är en mänsklig rättighet!

Lika Unika vill att samhället ska respektera alla människors lika värde. Lika Unika vill vara med och påverka och agera för att alla kan vara med och delta i samhället. Funktionsnedsättning eller inte, diagnos eller inte, barn som vuxen, kvinna som man - det spelar ingen roll. Alla har vi gemensamma medborgerliga och mänskliga rättigheter.