Lika Unikas kansli

Kontakt med Lika Unika
E-post: info@likaunika.org
Telefon: 070-768 27 86

Postadress till:
Lika Unika, c/o Kolonien, Telefonvägen 30, 10 tr, 126 26 HÄGERSTEN
Besöksadress: Telefonvägen 30, 10 tr..

Maria Johansson, Tillförordnad federationssekreterare
E-post:  maria.johansson@likaunika.org
Telefon: 0704-568 728

 
Peter Andersson opinionsbildare Lika Unika
 

Peter Andersson, opinionsbildare (press)
E-post: peter.andersson@likaunika.org
Telefon: 070-768 27 86

Tomas Marklund, controller
tomas.marklund@rbu.se