Vi vill göra rätt för oss. Det har vi rätt till!

I samband med vårt seminarium i Almedalen släppte vi vårt Banbrytarprogram: Vi vill göra rätt för oss. Det har vi rätt till!

Varför kallar vi det för Banbrytarprogram? Jo, det har visat sig att när en person med funktionsnedsättning får en anställning tenderar denna att bana väg för fler. Lika Unika verkar för att fler människor med funktionsnedsättning ska få kunna vara delaktiga i samhället. Att arbeta och försörja sig själv är en viktig del i detta.

Lika Unikas banbrytarprogram