Vi vill göra rätt för oss. Det har vi rätt till!

Lika Unika fokuserar på vårt Banbrytarprogram: Vi vill göra rätt för oss. Det har vi rätt till! i vårt opinionsarbete. Detta förutom att verka för att makthavare tar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på allvar och också i flera sammanhang överhuvudtaget talar om funktionshindersperspektivet alls. Nämns det inte så "finns det inte".

Varför kallar vi det för Banbrytarprogram? Jo, vi tror att när en person med funktionsnedsättning får en anställning tenderar denne att bana väg för fler. Genom möten motverkar vi fördomar och förutfattade meningar, för just sociala funktionshinder är ett stort problem för många när det gäller att få ett arbete.

Lika Unika verkar för att fler människor med funktionsnedsättning ska få kunna vara delaktiga i samhället. Att arbeta och försörja sig själv alternativt ha en meningsfull sysselsättning, är en viktig del i detta. Att kunna vara en del i samhället som alla andra. Runt 25 % av de som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har någon typ av funktionsnedsättning, med eller utan påverkad arbetsförmåga. Framförallt det offentliga har ett åtagande att anställa personer med funktionsnedsättning, enligt art 27 g i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Lika Unikas banbrytarprogram