Lika Unika i Almedalen 2017

Lika Unika finns på plats i Visby under årets Almedalsvecka som pågår den 2 till den 9 juli. Vi genomför ett seminarium söndagen den 2 juli kl 17:30-18.30 i Ideella Trädgården. Temat är den oberoende MR-institution som nu är på gång i Sverige och hur den ska arbeta med mänskliga rättigheter. Vår utgångspunkt är vid seminariet FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Måndag och tisdag möter du Lika Unika vid vår mötesplats/tält på Hamngatan där vi samtalar om FNs globala mål i Agenda 2030. På måndagen genomför vi också en "heta stolen"-aktivitet mellan klockan 11 och 11.30 med gäster. Lika Unika finns sedan på plats under onsdag och torsdag. Se mer om programmet nedan.

Seminarium: En stark motor för de mänskliga rättigheterna i Sverige?

Söndag 2/7 2017 17:30 - 18:30 i Ideella Trädgården, ingång från Almedalen
En oberoende MR-institution ska bildas i Sverige. Den måste bli en stark motor för att främja, skydda och övervaka mänskliga rättigheter. Dess roll är att vara övergripande; att verka för allas mänskliga rättigheter utifrån ett intersektionellt perspektiv. Samtidigt måste institutionen få ett tydligt uppdrag utifrån det särskilda åtagande som Sverige har enligt FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, att främja, skydda och övervaka konventionen i Sverige. 

Paneldiskussion om utredningsförslaget är tillräckligt, om det ger förutsättningar för en hög ambitionsnivå i arbetet. Hur tydligt blir uppdraget enligt funktionshinderkonventionen? Kommer en ny MR-institution med full kraft att driva på det viktiga paradigmskiftet ”Från patient till medborgare” där mänskliga rättigheter är utgångspunkt för politiken?

I panelen:
Maria Johansson, ordförande för Lika Unika.
Annika Jyrwall Åkerberg, människorättsjurist, Civil Rights Defenders.
Moderator: Hanna Gerdes, Hanna and Goliath Law & Education 

Agenda 2030 - Hur arbetar vi med ett tydligt funktionshinder- och rättighetsperspektiv?

Lika Unikas mötesplats på Hamngatan, plats H400.b under måndag 3/7 kl 09:30-17:00 och tisdag 4/7 kl. 09:30- 17:00.

FN:s medlemsstater har enats om Agenda 2030 som har ett tydligt funktionshinderperspektiv, exempelvis när det gäller rätten till utbildning och arbete. Hur arbetar vi i Sverige för att förverkliga Agenda 2030 med det som utgångspunkt? Välkommen till samtal med oss om de mycket viktiga globala målen!

Agenda 2030 med tydligt funktionshinderperspektiv – Hur blir det verklighet?

Ett Heta stolen-arrangemang vid Lika Unikas mötesplats
Måndagen den 3/7 2017 klockan 11:00-11:30 Hamngatan, (markplats Donners plats, H400_b)

Ingen ska lämnas utanför är en bärande princip i Agenda 2030. Vi menar att personer med funktionsnedsättning därför måste synliggöras i målen, något som också FNs beslut om agendan innebär. Hur ska Sverige leva upp till det?

Medverkande:
Malin Ekman Alden, Generaldirektör, Myndigheten för delaktighet
Karin Flyckt, Samordnare av funktionshinderfrågor, Socialstyrelsen