Aktuellt för Lika Unika - fokus på mänskliga rättigheter

FN-kommitténs granskning av Sveriges funktionshinderspolitik


Den 31 mars - 1 april 2014 var Sverige på förhör hos FN om sitt arbete utifrån FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En konventionen som har inneburit ett stort paradigmskifte i funktionshindersrörelsen när det gäller synsättet på personer med funktionsnedsättnings möjlighet att leva som andra i Sverige. I september lämnade FN-kommittén över 46 frågor till Sverige om deras arbete med mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Sverige har nu kommit med sin skriftliga rapport till FN-kommittén. Läs rekommendationerna.

Valet 2014 - vår plattform
Ett verkligt värderingsskifte - från patient till medborgare med rättigheter!

Vid styrelsens sammanträde dem 27 maj fastställdes Lika Unikas krav riktade till partierna inför valet i september. Lika Unika vill med sin valplattform få politiska löften inför nästa mandatperiod som på allvar förbättrar levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige.

"Diskriminering är diskriminering"

Den 24 juni beslutade riksdagen att bristande tillgänglighet som en ny form i den svenska diskrimineringslagen. Alltför många undantag urholkar dock den nya lagen som börjar gälla vid årsskiftet. Framförallt lyssnar inte regeringen på FN:s kritik om att befästa just diskriminering i diskrimineringslagen.

Hur är läget 2014?  Funktionshindersstrategin

Fortfarande finns mycket att göra. Varje år redovisas resultatet från funktionshinderspolitiken den 15 maj. Det finns många utmaningar att ta tag i, framförallt ser Lika Unika regeringens utmaning att mycket mer stärka rättighetsperspektivet utifrån FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning i politiken. Något som Sverige åtagit sig att göra på alla nivåer.

Ny lagstiftning gå gång om bristande tillgänglighet som diskriminering

Funktionshindersrörelsen har i över 20 år hävdat att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. Efter det att Sverige ratificerade FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning så har kravet växt. Nu är det dags att gå från ord till handling, promemorians titel Bortom fagert tal talar sitt tydliga språk! Riksdagen har fått en proposition att hantera den 20 mars 2014, dock med alldeles för många undantag. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet att alla människor är lika mycket värda.

Lika Unikas Hjälpmedelsplattform


"Hjälpmedel"- En fråga om mänskliga rättigheter!". Det är namnet på Lika Unikas nya Hjälpmedelsplattform som arbetats fram tillsammans med medlemsförbunden och som styrelsen fastställde den 29 januari 2014. Med plattformen vill Lika Unika peka på viktiga reformer inom hjälpmedelsområdet för att bland annat få bort orättvisor mellan olika delar av Sverige, ett större samhällsansvar för hjälpmedelsområdet och ett stopp på övervältring av merkostnader för hjälpmedel på enskilda människor.

Jodå. Tillgänglighet lönar sig.


Dan Andersson
, tidigare chefsekonom på LO, har undersökt kostnader och vinster med en ändrad diskrimineringslag. Han har med sin faktaspäckade rapport gett oss en mängd analyser och beräkningar. Den 2 juli 2012 presenterade vi på en presskonferens i Almedalen funktionshinderrörelsens analys Jodå. Tillgänglighet lönar sig! Det har vi räknat på. Den utgår utifrån Dan Anderssons rapport Dörrarna stängs innan alla fått plats. En rapport som fortfarande är aktuell.

Lika Unikas intressepolitiska fokus på rätten till arbete och sysselsättning

Lika Unika vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, för att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ha möjlighet att vara delaktiga. Frågor som berör över en miljon svenskar idag - får inte räknas som ett särintresse i svensk politik. Läs vårt Banbrytarprogram, Vi vill göra rätt för oss. Det har vi rätt till.