Aktuellt för Lika Unika - fokus på mänskliga rättigheter


Lika Unikas följer FN-kommitténs granskning av Sverige


Den 31 mars - 1 april 2014 var Sverige på förhör hos FN om sitt arbete utifrån FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En konventionen som har inneburit ett stort paradigmskifte internt i funktionshindersrörelsen när det gäller synsättet på personer med funktionsnedsättnings möjlighet att leva som andra i Sverige. I september lämnade FN-kommittén över 46 frågor till Sverige om deras arbete med mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Sverige har nu kommit med sin skriftliga rapport till FN-kommittén som inom kort kommer med sina rekommendationer till Sverige.


Ny lagstiftning gå gång om bristande tillgänglighet som diskriminering

Funktionshindersrörelsen har i över 20 år hävdat att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. Efter det att Sverige ratificerade FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning så har kravet växt. Nu är det dags att gå från ord till handling, promemorians titel Bortom fagert tal talar sitt tydliga språk! Riksdagen har fått en proposition att hantera den 20 mars 2014, dock med alldeles för många undantag. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet att alla människor är lika mycket värda.

Lika Unikas Hjälpmedelsplattform


"Hjälpmedel"- En fråga om mänskliga rättigheter!". Det är namnet på Lika Unikas nya Hjälpmedelsplattform som arbetats fram tillsammans med medlemsförbunden och som styrelsen fastställde den 29 januari 2014. Med plattformen vill Lika Unika peka på viktiga reformer inom hjälpmedelsområdet för att bland annat få bort orättvisor mellan olika delar av Sverige, ett större samhällsansvar för hjälpmedelsområdet och ett stopp på övervältring av merkostnader för hjälpmedel på enskilda människor.

Jodå. Tillgänglighet lönar sig.

Dan Andersson, tidigare chefsekonom på LO, har på uppdrag av Lika Unika och Handikappförbunden undersökt kostnader och vinster med en ändrad diskrimineringslag. Han har med sin faktaspäckade rapport gett oss en mängd analyser och beräkningar. Den 2 juli 2012 presenterade vi på en presskonferens i Almedalen funktionshinderrörelsens analys Jodå. Tillgänglighet lönar sig! Det har vi räknat på. Den utgår utifrån Dan Anderssons rapport Dörrarna stängs innan alla fått plats.

Lika Unikas intressepolitiska fokus på rätten till arbete och sysselsättning

Lika Unika vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, för att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ha möjlighet att vara delaktiga, ses som de resurser de är. En funktionsnedsättning är en praktisk verklighet för oss men utgör inte vår identitet som människa. Frågor som berör över en miljon svenskar idag - får inte räknas som ett särintresse i svensk politik. Vårt fokus till valet 2014 är på arbetsmarknadspolitiska frågor. Vi har formulerat oss i ett Banbrytarprogram, Vi vill göra rätt för oss. Det har vi rätt till.