Tilläggsprotokoll i Barnkonventionen

MR-rådet antagit resolutionen om tilläggsprotokollet om klagomekanism för barn i Barnkonventionen. Glädjande nyheter från NGO-gruppen i Genève. Nu är det upp till FNs Generalförsamlingen att ta sista beslutet i december 2011.

Efter intensiv lobbying och debatter sedan 2008 av NGO:S  i Genève och i Sverige är förhoppningsvis ett tilläggsprotokoll på gång för Barnkonventionen. Lika Unika anslöt sig till detta under 2010 och är glada även om den version som utföll inte ger möjligheten för kollektiva klagomål av anonyma barn vilket vi önskat. Den ger möjligheten till ett till flera barn att klaga till FN:s Barnrättskommitée för kränkningar av sina rättigheter, när det finns ingen möjlighet att få upprättelse nationellt.

Det centrala är att Barnkonventionen får ett tilläggsprotokoll, för utan sanktionsmöjligheter blir konventionen alltför tandlös.

Läs tidigare skrivelse.