Omvärlden

Lika Unika bevakar och analyserar aktivt aktuell politik i omvärlden som berör oss. Vårt mål är att få Sverige att mycket starkare respektera mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i politiken.

Som verktyg i det arbetet finns FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Utifrån den och regeringens funktionshinderspolitik har FN granskat Sverige. Myndigheten för delaktighet (MFD) har en aktivt uppdrag i uppföljning av regeringens arbete samt de strategiska myndigheternas delmål, samt även uppföljningen av funktionshinderspolitiken i Sveriges kommuner och landsting. Myndigheten för delaktighet om Regeringens funktionshinderspolitik.


FN-representation

Lika Unika har deltagit vid flera statspartsmöten i FN i New York om implementeringsarbetet för Konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning i världen. Vi har deltagit som rådgivare i fyra år, senast i juni 2015. Högt på agendan internationellt, vilket har bäring på svensk politik, är att få med ett tydligt funktionshindersperspektiv i nya Hållbara utvecklingsmålen.

När nuvarande Milleniemålen 2000-2015 skapades var inte den internationella funktionshinderrörelsen så aktiv, och funktionshindersperspektivet finns inte med i något av målen. Den här gången har man varit mycket engagerad i frågan som har stor betydelse på många människors situation i världen.

New York

FN:s enhet för social policy och utveckling har en hemsida för utbyte av erfarenheter och kunskap internationellt utvecklingsarbete bl.a. om funktionshindersfrågor. Den är på engelska.

http://unsdn.org/