Omvärlden

Lika Unika bevakar och analyserar aktivt aktuell politik i omvärlden som berör oss. Vårt mål är att få Sverige att mycket starkare respektera mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i politiken.

Läs om Regeringens funktionshinderspolitik.

Vårt mål är att också följa andra länders arbete med att implementera FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning.


FN:s enhet för social policy och utveckling har lanserat en ny hemsida för utbyte av erfarenheter och kunskap internationellt utvecklingsarbete bla om funktionshindersfrågor.  Den är på engelska.

http://unsdn.org/