Omvärlden

Lika Unika bevakar och analyserar aktivt aktuell politik i omvärlden som berör oss. Vårt mål är att få Sverige att mycket starkare respektera mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i politiken.

Som verktyg i det arbetet finns FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Utifrån den och regeringens funktionshinderspolitik har FN granskat Sverige. Myndigheten för delaktighet (MFD) har en aktiv roll i uppföljning av regeringens arbete samt de strategiska myndigheternas delmål, samt även uppföljningen av funktionshinderspolitiken i Sveriges kommuner och landsting.

Myndigheten för delaktighet om Regeringens funktionshinderspolitik.


FN-representation

Lika Unika har deltagit vid flera statspartsmöten i FN i New York om implementeringsarbetet för Konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning i världen. Vi deltog som rådgivare 2011, 2013 och snart igen i juni 2014. Högt på agendan internationellt, vilket har bäring på svensk politik, är att få med funktionshindersperspektivet i nya Post-2015-agendan. När nuvarande Milleniemålen skapades var inte den internationella funktionshinderrörelsen så aktiva, och funktionshindersperspektivet finns inte med i något av målen. Den här gången är man mycket engagerade i frågan som har stor betydelse på många människors situation i världen.

Lotta SondellNew York

FN:s enhet för social policy och utveckling har lanserat en ny hemsida för utbyte av erfarenheter och kunskap internationellt utvecklingsarbete bla om funktionshindersfrågor.  Den är på engelska.

http://unsdn.org/