Lika Unikas styrelse

Lika Unikas årsmöte hölls den 30 maj 2017. Nästa årsmöte hålls den 30 maj 2018.

Följande personer sitter i styrelsen 2017-2018:

 • Maria Johansson, Lika Unikas ordförande

Ledamöter:

 • Amanda Lindberg, förbundsordförande FSDB
 • Mattias Lundekvam (fd Lundgren), förbundsordförande HRF
 • Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet
 • Maria Persdotter, förbundsordförande RBU
 • Malin Kvitvær, vice förbundsordförande SDR
 • Håkan Thomsson, förbundsordförande SRF
Maria Johansson ordförande Lika Unika Maria Johansson ordförande Lika Unika

Ersättare:

 • Klas Nelfelt, verkställande ledamot FSDB
 • Agneta Österman, förbundsstyrelsen HRF
 • Kerstin Kjellin, Neuroförbundet
 • Ronny Kammer, förbundsstyrelsen RBU
 • Lolo Danielsson, förbundsstyrelsen SDR
 • Victoria Öjefors Quinn, förbundsstyrelsen SRF

Revisorer:

 • Ulrika Granholm Dahl, auktoriserad revisor PwC
 • Birgitta Tell, HRF
 • Arne Andersson, HRF, ersättare revisor

Valberedning:

 • Sune Wadenheim, HRF, sammankallande
 • Marie Bager, Neuroförbundet
Övre fr vänster: Lotta Göller, vik. federationssekreterare, Lotta Sondell, federationssekreterare, Henrik Sundqvist, SDR och ersättare LU, Hanna Sejlitz, förbundsordförande SDR och ledamot/ vice ordförande, Håkan Thomsson förbundsordförande SRF och l Lika Unikas styrelse i september 2015