Sverige granskas av FN om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

2016-06-03

Den 7-8 juni granskas Sverige av FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Inför granskningen har 17 organisationer inom civilsamhället tagit fram en rapport, ett arbete där Lika Unika har medverkat.

Arbetet med den alternativa rapporten från civilsamhället har letts av MR-fonden. Frågor som icke-diskriminering, inrättande av oberoende MR-institution, arbete, utbildning och personlig assistans är sådant där Lika Unika har bidragit med synpunkter. Det har vi gjort även när det handlar om det kommunala självstyrets påverkan på hur mänskliga rättigheter efterlevs i Sverige.