Inbjudan till pressträff - Jobbrapporten Se förmågan 7/6 kl 10

Se formagan

2016-06-03

Lika Unika och Arena Idé presenterar rapporten SE FÖRMÅGAN

Personer med funktionsnedsättning har en svagare ställning på arbetsmarknaden än befolkningen i övrigt och tyvärr verkar det inte gå åt rätt håll. SCB gör återkommande undersökningar i anslutning till arbetskraftsundersökningarna (AKU). Mellan 2006 och 2014 har det inte skett någon säkerställd förbättring.

Mycket tyder på att diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning har ökat. En tredjedel, 32 procent, svarade 2014 ja på åtminstone en diskrimineringsfråga jämfört med en femtedel, 21 procent, 2006.

Samtidigt kommer ofta funktionshinderperspektiven bort i den politiska debatten, Men hur står det till med intresset hos parterna på arbetsmarknaden? Är det så mycket bättre?

Lika Unika har gett tankesmedjan Arena Idé i uppdrag att ta fram en rapport som beskriver nuläge och utveckling på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, vad arbetsmarknadens parter (inte) gör och vad man kan göra för att leva upp till målet med funktionshinderpolitiken. Rapporten svarar även på frågan vad politiken kostar och om vi kan lita på att det lönar sig att låta det kosta.

Välkommen till en pressträff med morgonfika och presentation av rapporten.

Tid: Tisdagen den 7 juni kl 10.00-11.00.
Plats: Lika Unikas kansli, Sankt Eriksgatan 44, 4 tr. Stockholm.
Medverkande: Jan-Erik Nyberg, rapportförfattare, Boa Ruthström, Arena Idé och Maria Johansson, ordförande för Lika Unika. Vid träffen medverkar också förbundsordföranden från några av Lika Unikas medlemsförbund: Maria Persdotter, RBU, Amanda Lindberg, FSDB och Lise Lidbäck, Neuroförbundet.

Om rapportförfattaren
Jan-Erik Nyberg är förtroendevald revisor i Stockholms Läns Landsting och Sollentuna Kommun. Han har en bakgrund som TCO-ekonom och chef för TCO:s samhällspolitiska enhet. Jan-Erik har också varit ordförande i Vård-och omsorgsnämnden och Överförmyndare i Sollentuna.

Vi tar gärna emot din anmälan och ger mer information genom Lika Unikas opinionsbildare Peter Andersson.

Anmäl dig gärna senast fredagen den 3 juni till e-post peter.andersson@likaunika.org. (mobil: 070-768 27 86)

Varmt välkomna!