Maria Johansson omvald till ordförande för Lika Unika

2016-05-24

- Jag är stolt över att ha fått förnyat förtroende och att få möjlighet att leda Lika Unika det kommande året. Vi ska fortsätta utvecklas till en stark federation för mänskliga rättigheter. Den extra satsning som Lika Unikas medlemsförbund gör på ordföranderollen under verksamhetsåret ger extra energi och goda förutsättningar för att vi ska bli synligare och slagkraftigare.

Det säger Maria Johansson som idag omvaldes till ordförande vid Lika Unikas årsmöte som genomfördes i Synskadades Riksförbunds (SRFs) lokaler i Enskede, Stockholm. Valet av ordförande var enhälligt.

I en särskild satsning det kommande verksamhetsåret har medlemsförbunden avsatt resurser för en dubblering av den arvoderade ordförandetiden, från 20 procent till 40 procent av en heltid. Det ger mer utrymme för ordföranden att verka för federationens mål och att i olika sammanhang driva mänskliga rättighetsarbetet.

Utöver valet av styrelse och övriga formella årsmötesfrågor fastställde Lika Unika en verksamhetsinriktning för det kommande året.

- Lika Unika är en liten federation men har högt tempo på många områden, säger Maria Johansson. Det kommande året handlar bland annat om en intern framtidsdiskussion och visionsarbete för Lika Unika. Utåt gäller det att påverka den nya funktionshinderpolitiken som ska gälla från 2017. Men frågor om en ny oberoende MR-institution, om FN:s utvecklingsmål Agenda 2030 och om jobbpolitiken i Sverige tillhör också det vi lägger mycket kraft på, säger Maria Johansson.

I ett seminarium i anslutning till årsmötet föreläste Elisabeth Abiri från Emerga , tidigare ordförande för Delegationen för mänskliga rättigheter, på temat ?Hur bör en svensk oberoende MR-institution organiseras? Bakgrunden är att regeringen har aviserat att man under detta år presenterar en skrivelse till riksdagen om en samlad strategi för politiken för mänskliga rättigheter i Sverige. Här kommer riksdagen att föreslås att inrätta en oberoende MR-institution enligt FN:s Parisprinciper.

- Det var ett seminarium med värdefull påfyllnad av kunskaper om den så viktiga MR-institutionen, säger Maria Johansson. Kunskap och erfarenheter om mänskliga rättigheter är också något vi från civilsamhällets organisationer erbjuder riksdagen när institutionen ska byggas upp. Att få en oberoende MR-institution i Sverige som inte minst jobbar med att främja MR-arbetet på alla nivåer och som kan driva detta offensivt betyder mycket för förverkligandet av mänskliga rättigheter i stort och inte minst för ?vår FN-konvention? om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, avslutar Maria Johansson.


Fakta / Bakgrund

* Maria Johansson bor på Kungsholmen i Stockholm. Hon tillträdde uppdraget som ordförande vid årsmötet 2015. Vid sidan av detta är Maria Johansson också ordförande för FQ, Forum kvinnor och funktionshinder. Hon verkar som föreläsare och moderator i frågor som berör funktionshinder- och rättighetsperspektiv.

Maria Johansson har en gedigen bakgrund inom funktionshinderrörelsen. Tidigare har hon bland annat varit ombudsman på DHR under fem år, med tillgänglighet, diskriminering och jämställdhet som områden. Därefter fick Maria Johansson förtroendet att som förbundsordförande leda DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder ? på heltid i sex år.

* Vid årsmötet valde Lika Unika styrelse som fick följande sammansättning:

Ledamöter 1 år
Amanda Lindberg FSDB,
HRFs nyvalde förbundsordförande från kongressen den 28 maj (nyval),
Lise Lidbäck Neuroförbundet,
Maria Persdotter RBU,
Hanna Sejlitz SDR,
Håkan Thomsson SRF.

Ersättare 1 år
Klas Nelfelt FSDB,
Agneta Österman HRF,
Kjerstin Kjellin Neuroförbundet,
Ronny Kammer RBU
Henrik Sundqvist SDR,
Victoria Öjefors Quinn SRF.