Damma av och gör politik av de nu två år gamla FN-rekommendationerna till Sverige

2016-05-12

- Från Lika Unika tar vi chansen så här två år efter att FN:s rekommendationer till Sverige presenterades och påminner om hur angeläget det är att kritiken på allvar påverkar politiken. Visst hade FN positiva saker att säga om Sverige. Men bristerna är verkliga hinder och svårigheter som vi möter i vardagen. Det måste regeringen ta på stort allvar.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson idag den 12 maj. Det var den dagen för två år sedan som FN-kommitténs rekommendationer till Sverige daterades, efter beslut under FN-kommitténs session som avslutades 11 april 2014.

FN-kommittén skrev bland annat till den svenska regeringen att man yrkar att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) inkorporeras till svensk rätt så att den kan bli tillämplig som svensk lag. I yttrandet framförde man kritik mot att FN-konventionen förverkligas alltför svagt och med olika kraft i kommunerna, trots att konventionen gäller lika över landet.

- Bland de 66 punkterna i FN:s rapport finns mycket annat som måste påverka den svenska politiken, säger Maria Johansson. FN lyfter bland annat fram hur viktigt det är med att människor får personlig assistans för att kunna leva självständigt liv och det är fortfarande en högaktuell och viktig kritik från FN som måste uppmärksammas.

Kommitténs synpunkter om insatser för jobb, om att avskaffa begreppet ?nedsatt arbetsförmåga? och om att stödet till elever i skolan måste bli bättre än det är idag är andra punkter i FN-rekommendationerna som måste leda till en mer offensiv politik.

Lika Unika deltar nu i det arbete som Myndigheten för delaktighet på regeringens uppdrag bedriver för att mejsla fram förslag till en framtida funktionshinderpolitik som ska gälla från 2017. Lika Unika menar att FN-rapporten nu måste ?dammas av? och på allvar få påverka den nya politiken.

- Bristerna som FN pekar på handlar i grunden om mänskliga rättigheter som idag åsidosätts i Sverige, säger Maria Johansson. Så här två år efter FN:s rapport påminner vi om att de finns, att de redan borde ha lett fram till konkreta förslag och att det nu är hög tid att leva upp till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, avslutar Maria Johansson.