En vårbudget med bortblåsta ambitioner

2016-04-13

Regeringsförklaringens positiva ambitioner från 2014 är som bortblåsta. Av de punkter regeringen då räknade upp finns inget i vårbudgeten. I jobbpolitiken är personer med funktionsnedsättning närmast en parentes.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till regeringens vårproposition som presenterats idag.

- Den som letar kan möjligen hitta ett par positiva punkter. En är att regeringen på skolområdet skriver att stöd ska sättas in redan i tidiga årskurser. Det är mycket viktigt för elever med funktionsnedsättning som ofta får stödet alltför sent eller inte alls i dagens skola, framhåller Maria Johansson.

När det gäller budgeten som helhet reagerar Maria Johansson mot avsaknaden av funktionshinderperspektiv. På område efter område borde politiken förstärkas för att människors levnadsförhållanden ska kunna förbättras. I stället presenteras en vårbudget som på centrala områden saknar ambitioner, menar hon.

- Lika Unika har tidigare påpekat det och det förtjänar att upprepas: Regeringens mål om sysselsättningen kommer inte att uppnås om man inte inser att det behövs betydligt mer insatser för jobben, också till personer med funktionsnedsättning.

Maria Johansson menar att budgeten inte bryter den ensidiga inriktningen att funktionsnedsättning förutsätter jobb som finansieras med lönestöd.

- Det är viktigt för många och lönebidraget måste höjas enligt FUNKA-utredningens förslag, säger Maria Johansson. Men var fjärde arbetslös har en funktionsnedsättning och för många av dem handlar det om att man kan och vill jobba på den ?vanliga? arbetsmarknaden. Där saknar jag politiska initiativ för att människor ska få plats och ses som resurser på arbetsmarknaden.

- Det finns en positiv skrivning om arbetsmarknadspolitiken och det är att diskriminering mot personer med funktionsnedsättning måste motverkas. Jag håller förstås med det kräver fler konkreta förslag om diskrimineringen ska kunna stoppas. Men det räcker inte för att få godkänt. Det behövs betydligt fler initiativ, exempelvis med att offentliga arbetsgivare börjar anställa personer med funktionsnedsättning.

Maria Johansson påminner om de förhoppningar som fanns på den då nya regeringen 2014 som lade fram en regeringsförklaring med höga ambitioner.

- Vi hade förväntningar efter den regeringsförklaringen men tyvärr är det en alltför svag budget som har presenterats idag om man ser till mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Väldigt lite om jobben, ingenting om tillgänglighet och avsaknad av förslag för att förbättra folkhälsan utifrån funktionshinderperspektiv. Betyget kan inte bli något annat än underkänt, avslutar Maria Johansson.