Logiskt att pröva fler FN-konventioner som svensk lag

2016-04-12

Barns rättigheter kommer att stärkas när barnkonventionen görs till svensk lag. Det är bedömningen som den nyligen presenterade utredningen i frågan gör. Det är nu logiskt att regeringen utreder om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och FN:s Kvinnokonvention ska inkorporeras i lagstiftningen.

Det menar Lika Unikas ordförande Maria Johansson i ett uttalande med anledning av att Barnrättsdagarna i dag inleds i Örebro. Federationssekreterare Lotta Sondell från Lika Unikas kansli medverkar under de två dagarna när barnens rättigheter och frågan om barnkonventionen som lag diskuteras.

- På samma sätt som utredningen framhåller om barnkonventionen så tror vi att det är viktigt att synliggöra rättigheter och framhålla rättighetsperspektivet. Det har gjorts i frågan om barnkonventionen som lag och är naturligt att göra när det gäller ?vår konvention? om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En sådan utredning måste aviseras snarast och tillsättas under året för att kunna börja arbetet, menar Maria Johansson.

FN:s utvecklingsmål Agenda 2030 bygger på fyra perspektiv om mänskliga rättigheter, barn, jämställdhet och funktionshinder. Det, menar Maria Johansson, är ytterligare ett skäl att nu se över fördelar och eventuella nackdelar med att inkorporera FN-konventionerna i svensk lag.

- När det gäller barns rätt menar utredningen att en inkorporering i svensk lag kan göra att vi tillförsäkrar barn deras rättigheter i större utsträckning. Det finns stora brister i hur såväl barns rättigheter tillgodoses som kvinnors och när det gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Inte sällan drabbas man dessutom av dubbel diskriminering, något som ytterligare gör det angeläget att pröva en inkorporering av FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning och FN:s Kvinnokonvention så snabbt som möjligt, avslutar Maria Johansson.