Höga förväntningar på ny svensk institution för mänskliga rättigheter

Maria Johansson ordforande Lika Unika (2)

2016-03-15

- Vi har mycket höga förväntningar på att arbetet med mänskliga rättigheter tar fart på allvar i Sverige. Utbildning, kompetensutveckling och breda insatser för att främja de mänskliga rättigheterna ser jag som centrala uppgifter för en ny, oberoende institution för mänskliga rättigheter.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson inför onsdagens seminarium i riksdagen om inrättande av en MR-institution. Tillsammans med riksdagsledamöterna Jonas Gunnarsson (S) och Birgitta Ohlsson (L) har ett MR-nätverk där Lika Unika ingår varit medarrangörer och medverkat i förberedelserna av seminariet den 16 mars 2016.

Maria Johansson framhåller att det nu handlar om ett konkret arbetsseminarium med frågor om MR-institutionens funktion, roll och organisation. Representanter från regeringen, Konstitutionsutskottet, SKL, Civilsamhället och tidigare MR-delegationen samt Finlands nya MR-institution deltar. Frågan är inte om den ska inrättas eller inte. Det betraktar hon som självklart och är något som regeringen också har utlovat och även har förpliktelser att uppfylla enligt tidigare ratificerade FN-konventioner.

Lika Unika ser gärna att MR-institutionen finns på plats snarast och därmed blir en motor i arbetet med en ny strategi för mänskliga rättigheter för Sverige som regeringen ska lägga till riksdagen i maj 2016.

- En rad arbetsuppgifter väntar en ny oberoende MR-institution, säger Maria Johansson. Utöver främjandeuppdraget och att vara en stark röst för mänskliga rättigheter handlar det om att rättigheterna måste garanteras alla lika över landet så att vi bryter de orättvisor som nu finns. Riksdagens mål för MR-arbetet om att Sverige ska säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter" måste handla om att följa och leva upp till FN-konventioner, menar Maria Johansson. En MR-institution ska ha ett uppdrag att granska beslutsfattare på olika nivåer liksom svensk lagstiftning.

Lika Unika förutsätter att civilsamhällets organisationer får stora möjligheter att påverka utformningen av institutionen och delta institutionens löpande arbete, helt enligt FNs så kallade Parisprinciper.

- Det finns en rad detaljsynpunkter och frågor om ekonomi och organisation som är nödvändiga att diskutera igenom. Men viktigast är det som händer framöver i människors vardag, att alla i Sverige tillförsäkras sina mänskliga rättigheter. Där tror jag att den nya MR-institutionen blir oerhört betydelsefull, avslutar Maria Johansson.

Se länkarna för mer fakta och bakgrund.