MR-nätverk erbjuder riksdagen sakkunskap och expertis

2016-03-11

"Vi vill ställa vår sakkunskap och expertis till riksdagens förfogande inför arbetet med en oberoende MR-institution i Sverige." Det skriver Nätverket för en oberoende MR-institution 2016 där Lika Unika ingår, i en skrivelse till riksdagens Konstitutionsutskott.

Det görs som ett erbjudande till utskottet inför regeringens skrivelse om Mänskliga rättigheter som lämnas till riksdagen i maj. Den blir något av ett startskott för arbetet med att utforma och bygga upp en oberoende institution för mänskliga rättigheter under riksdagen.

I skrivelsen framhåller nätverket att utformningen av MR-institutionen blir central i det nationella MR-arbetet.

Nätverket skriver: För att den nya institutionen ska bli effektiv måste den ges tillräckliga finansiella och personella resurser, ett brett mandat grundat i Sveriges människorättsåtaganden, ett tydligt oberoende skyddat i lagstiftning, samt möjlighet att verka både granskande och främjande. Vi vill med anledning av det framhålla betydelsen av civilsamhällets medverkan i utformningen av institutionen.

Undertecknare är följande organisationer och företrädare:
Aleksander Gabelic, ordförande Sv FN-förbundet, Jenny Jansson Pearce, generalsekreterare MR-fonden, Maria Andersson, generalsekreterare RFSU, Maria Johansson, ordförande Lika Unika, Morten Kjaerum, direktör Raoul Wallenberg Institute, Robert Hårdh, chef Civil Rights Defenders, Stig Nyman, ordförande Handikappförbunden och Ulrika Westerlund, ordförande RFSL.