Lika Unikas ordförande Maria Johanssons tal vid nordisk konferens i Helsingfors

maria bild helsingfors

2016-03-09

Vi har i Sverige sett en utveckling där vi fått allt vackrare ord och samtidigt allt längre avstånd till verkligheten, en verklighet som i många fall inte enbart står still utan också går bakåt. Vi väntar fortfarande på paradigmskiftet.

Det var budskapet från Lika Unikas ordförande Maria Johansson som på onsdagen talade inför en konferens i Helsingfors anordnad av Nordens Välfärdscenter. Temat var hur det ser ut med funktionshinderpolitiken och med implementeringen av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i de nordiska länderna. Maria Johanssons tal rubricerades i programmet som "Critical view on Sweden's strategic disability policy".