Riksdagsseminarium 16 mars: En svensk oberoende institution för mänskliga rättigheter * när, var och hur?

vita kappenn i spat - Kopia

2016-03-08

Lika Unika arrangerar som en av flera organisationer i Nätverket för en oberoende MR-institution ett riksdagsseminarium den 16 mars med ledamöterna Birgitta Ohlsson (L) och Jonas Gunnarsson (S) som värdar. Seminariet lyfter en rad viktiga frågeställningar inför riksdagens beredning av frågan om en oberoende MR-institution.

Under 2016 planerar regeringen att presentera en skrivelse till riksdagen om en samlad strategi för politiken för mänskliga rättigheter i Sverige, för att förstärka och förtydliga arbetet med mänskliga rättigheter. Här föreslås riksdagen inrätta en oberoende MR-institution enligt FN:s Parisprinciper från 1993.

Vid MR-rådets senaste förhör av Sverige i Genève upprepades kravet på att inrätta en svensk oberoende MR-institution. Något som bäst beskrivs som en oberoende myndighet med uppgift att granska statens internationella MR-åtaganden samt främjande av mänskliga rättigheter. MR-institutioner finns i en tredjedel av världens länder, varav i 17 EU-länder.

Under seminariet kommer en rad perspektiv på frågan att lyftas: Hur bör en svensk oberoende MR-institution organiseras och vilka för- och nackdelar finns med olika lösningar?

Seminariet genomförs onsdagen 16 mars 2016 klockan 13.00 till 14.30 i riksdagslokalen Nubiska rummet. Arrangörer är värdarna Jonas Gunnarsson (S) och Birgitta Ohlsson (L) samt Lika Unika, Civil Rights Defenders, Handikappförbunden, FN-förbundet, RFSL, RFSU och MR-fonden från Nätverket för en oberoende MR-institution.