Lika Unika kräver parlamentarisk utredning om LSS och assistansen

2016-02-26

- Regeringen måste helt enkelt stoppa, backa och göra om! En som vi misstänker planerad enmansutredning om LSS måste utformas så att den är förankrad i samhället. Därför behövs en parlamentarisk utredning som har referens- och expertgrupper med bred förankring i funktionshinderrörelsen kopplat till sig, det vill säga från oss som berörs av den rättighetsreform som assistansen var tänkt att vara.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till det arbete som nu pågår inom regeringskansliet med direktiv till en utredning om lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), inkluderat personlig assistans.

Maria Johansson menar att det pågår ett politiskt spel med människors levnadsvillkor som insats. Att syftet är att skära ned stödet till dem som behöver assistans utan att utgå från rättigheten att kunna leva med största möjliga självbestämmande och delaktighet som andra.

- Redan innan utredningen har fått sina direktiv så har regeringen i årets regleringsbrev till Försäkringskassan som första mål att se till att assistansen inte ökar. Det visar att sparkravet är prioriterat, inte de mänskliga rättigheter som assistansen ska säkra, menar Maria Johansson som också påminner om finansministerns uttalande i oktober 2015 att det är ett ökat flyktingmottagande som gör nedskärningar i LSS nödvändiga. - Det är oacceptabelt att ställa grupper emot varandra på det sättet!

Maria Johansson uppmanar i stället regeringen att ta kritiken som FN har riktat mot Sverige 2014 på allvar. Det handlade bland annat om att Sverige inte får backa på välfärdsområdet. Därför får inte heller iver att spara pengar vara utgångspunkt för en kommande utredning.

I den rapport som FN lämnade i april 2014 efter granskningen av hur Sverige lever upp till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning uttrycktes oro över att den personliga assistansen dras in, och lade till, utan kända eller till synes motiverade skä?. Kommittén uttryckte också oro över att allt fler beslut om LSS-insatser inte verkställs.

Kommittén rekommenderade att Sverige säkerställer att program för personlig assistans ger tillräckligt och rättvist ekonomiskt stöd för att säkerställa att en person kan leva ett självständigt liv i samhället. Trots att det gått nära två år sedan rekommendationen kom har regeringen inte lämnat något svar, något som Lika Unika har krävt av regeringen under lång tid.

- Det här är starka skäl för att utredningen ska vara brett förankrad i Sveriges riksdag, menar Maria Johansson. Dels är det en utredning vars slutsatser i allra högsta grad kommer påverka människors liv genomgripande. Dels har vi en parlamentariskt osäker och instabil situation som gör det extra viktigt att inte lägga kraft, tid och pengar på utredningar som riskerar att direkt rivas upp i ett ändrat läge.

- Det finns hos svenska folket ett mycket starkt stöd för välfärden, inte minst för de delar som berör de med allra störst behov av den. Dit hör LSS och assistansen. Partier som går hårt med besparingsyxan mot dem med allra störst behov brukar straffas av väljarna, något som också borde göra riksdagspartierna intresserade av en parlamentariskt förankrad utredning om LSS och assistansen, avslutar Maria Johansson.