Snabba på med tillgänglighetsdirektiv, EU!

2016-02-03

EU-kommissionens förslag om tillgänglighetsdirektiv är bra men arbetet måste ske snabbare än förslaget. Att direktivet ska börja tillämpas i länderna efter sex år är alldeles för lång tid. Mot bakgrund av de allvarliga brister som idag finns på tillgänglighetsområdet menar Lika Unika att det är angeläget att den tidshorisonten förkortas avsevärt. En halverad tid bör vara ambitionen.

Det skriver Lika Unika i ett svar till EU-kommissionen. Bakgrunden är att kommissionen har lagt ett förslag om direktiv när det gäller tillgänglighet för produkter och tjänster.

I kommentaren till EU-kommissionen skriver Lika Unika positivt om att ett EU-direktiv kan vara en press på Sveriges regering att öka tempot i tillgänglighetsarbetet. Lika Unika betonar i svaret att det måste utgå från ett MR-perspektiv, tillgänglighet som mänsklig rättighet. I EU-kommissionens förslag framhålls den inre marknadens funktionssätt som det viktigaste skälet.

Lika Unika lyfter också fram att hela samhället tjänar på ökad tillgänglighet och att EU:s befolkning i bland annat undersökningen Eurobarometern uttryckt stort stöd för att samhället satsar på tillgänglighet och användbarhet.