Ledarskapet betyder mycket - Bryt tystnaden om funktionshinderpolitiken i partiledardebatten!

Maria Johansson ordforande Lika Unika staende bild

2016-01-12

En viktig framgångsfaktor är att politikens ledare engagerar sig och tar ansvar. Mot den bakgrunden är partiledarnas signaler om funktionshinderpolitikens inriktning oerhört viktiga i den kommande partiledardebatten. Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar inför onsdagens partiledardebatt i riksdagen.

I morgon onsdag den 13 januari samlas riksdagspartiernas ledare till en första debatt år 2016. Under drygt fyra timmar kommer partiledarna att diskutera den politiska inriktningen, värderingar och sakfrågor. På sedvanligt sätt kommer våra högsta politiker att anstränga sig för att visa ansvar för Sverige men också för att lyfta fram skillnader mellan partierna.

Lika Unika välkomnar denna första debatt! Inte minst är det vår förhoppning, ja till och med förväntan, att våra politiska ledare ska tala om centrala frågor som berör den dryga miljon människor i Sverige som lever med en funktionsnedsättning. Vad avser regeringen göra för att minska arbetslösheten för oss när det gäller vanliga jobb? Hur tänker man möta problemen i skolan och de behov av stöd som så många elever idag ofta förvägras? Vilka lösningar har man för att ta itu med brister i tillgängligheten i arbetslivet och skolan? Och på ett bredare plan: Hur vill partierna stärka de mänskliga rättigheterna i Sverige och därmed leva upp till FNs rekommendationer från 2014 utifrån FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?

2016 är det år då en ny långsiktig funktionshinderpolitisk strategi ska läggas fast och beslutas av riksdagen. Den måste, till skillnad från många tidigare handlingsprogram och strategier, göra skillnad, förändra och ställa om Sverige så att delaktigheten ökar på allvar. Vi vet att en viktig framgångsfaktor är att politikens ledare engagerar sig och tar ansvar. Mot den bakgrunden är partiledarnas signaler oerhört viktiga i den kommande partiledardebatten. Och omvänt: En fortsatt tystnad om funktionshinderperspektiv- är inte acceptabel!

I ett inlägg på Facebook på nyårsafton skrev arbetsmarknadsminister Ylva Johansson om 2016 och jobben: "Därför kommer 2016 att handla mycket om hur personer med funktionsnedsättning, långtidsarbetslösa och de som aldrig riktigt kommit in på arbetsmarknaden nu skall få chans till jobb och egen lön.

Jag och Lika Unika välkomnar arbetsmarknadsministerns tydliga besked. Nu ska äntligen ett uttalat funktionshinderperspektiv upp på dagordningen när det gäller jobben! Det är en förutsättning för en hel jobbpolitik som också uppmärksammar det stora antalet arbetslösa som har en funktionsnedsättning.

Samtidigt är debatten ett tillfälle för partiledarna att ge besked om vilka värderingar som kommer att styra politiken. De signaler som har kommit från regeringen om besparingar på assistans till den som behöver det för att klara kostnader för flyktingmottagandet är helt oacceptabla och innebär att grupper ställs mot grupper på ett för Sverige främmande sätt. Partiledarna borde en gång för alla sätta punkt för alla spekulationer om att politiken överväger sådana lösningar.

2016 måste bli vändningens år. Tystnad om funktionshinderperspektiven måste brytas. Mänskliga rättigheter i Sverige måste tas på allvar. Politiska lösningar och beslut krävs för att förbättra för människor i vårt land. Med de utgångspunkterna kommer Lika Unika och jag själv att i morgon följa partiledarnas debatt i riksdagen och ser fram emot en givande och engagerad debatt med många konkreta besked.

Maria Johansson
Ordförande för Lika Unika