En oberoende MR-institution så fort som möjligt!

2015-12-30

Etablera en oberoende nationell MR-institution så fort som möjligt. Det är ett av Lika Unikas krav i den skrivelse som sänts till Kulturdepartementet med anledning av arbetet med en ny strategi för mänskliga rättigheter.

- Lev upp till riksdagens fastslagna mål för MR-politiken om full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.
- Inrätta så fort som möjligt en oberoende MR-institution.
- Driv på det viktiga paradigmskiftet från patient till medborgare genom att flytta ansvaret för funktionshinderpolitiken från Socialdepartementet till det departement där ansvaret för den nationella MR-politiken placerats, för närvarande Kulturdepartementet.

Det är tre av punkterna i Lika Unikas skrivelse till Kulturdepartementet om den nationella politiken för mänskliga rättigheter som sänts in som ett underlag i regeringens arbete med ny MR-strategi.