Lika Unika med i Torsdagsaktionen för tillgänglighet!

Lika-Unika-och-HSO torsdagsaktionen

2012-03-21

Den 19 november 2010 gick remisstiden ut för förslaget i promemorian Bortom fagert tal (Ds 2010:20), att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. Något lagförslag finns ännu inte.

Idag har det gått 489 dagar - det är dags för Sverige att leva upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.