Lika Unikas hemsida ska vara läsarvänlig Tiina Nummi-Södergren använder sig av punktskriftläsare och talsyntes för att läsa den här hemsidan.

Vi vill att Lika Unikas hemsida ska kunna läsas av alla och vi arbetar för att hemsidan har en hög läsbarhet och är tillgänglig för alla. Den kan idag läsas av olika talprogram, punktskriftläsare och teckenstorlek kan regleras. Du hittar även några sidor på svenskt teckenspråk.


In English

A short presentation: In English about Equally Unique.