Läs sidan på teckenspråk

 

Handikapprörelsen och Lika Unika - så började det

Federationen Lika Unika började ta form genom diskussioner som uppstod i samband med att organisationsfrågor behandlades i flera interna utredningar inom Handikappförbunden. Då fördes också diskussioner om hur Synskadades Riksförbund skulle fås att gå med i Handikappförbunden. Många av de äldre, eller kanske vi ska säga "traditionella" handikappförbunden som HRF, SRF, RBU, DHR, RTP, SDR, FSDB, NHR, FUB och några till, var mycket kritiska till hur samverkan inom den s.k. handikapprörelsen fungerade. Samtidigt som processen med att ta fram en FN-konvention om funktionshindrades mänskliga rättigheter påbörjats i New York, där många av oss genom våra internationella organisationer var engagerade.

Under 2005 påbörjades diskussioner i en mindre grupp som tog sig namnet Houdinigruppen. Till och från deltog också flera av de andra nämnda förbunden i diskussionerna. Genom dessa diskussioner så tog framtidslösningen så sakta form för att slutligen i december 2009 etableras som Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Bildarna är HRF, SRF, RBU, FSDB och NHR. Under den första tiden leddes verksamheten av en interimsstyrelse.

Sedan sista maj 2010 har Lika Unika en av årsmöte vald styrelse och arbetet har påbörjats med att bygga upp den nya organisationen. Sedan september har ett kansli startats med en anställd federations-sekreterare. Nu har vårt arbete börjat med att få våra mänskliga rättigheter i enlighet med de FN-konventioner som den svenska staten ratificerat.

Jan-Peter Strömgren ordförande 2010-2012, november 2010


Jan-Peter Strömgren Fotograf: Jenny Gaulitz