Kontakt med Lika Unika
E-post info@likaunika.org
Telefon 070-768 28 78.


Lika Unika, verkar för funktionshindersperspektivet i mänskliga rättigheter

Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är. Frågor som berör över en miljon människor idag - kan inte fortsätta räknas som ett särintresse i politiken.

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, framförallt utifrån funktionshinder kopplat till syn, hörsel- och rörelse. Lika Unika bildades i december 2009.

Kontakta Lika UnikaMaria Johansson Lika Unikas nya ordförande


Träff med Alice Bah Kuhnke

Lika Unika på Centerns kommundagarLika Unika hos statsrådet Åsa Regnér
Lika Unikas folder

Vid årsmötet den 26 maj valdes Maria Johansson till ny ordförande för Lika Unika.
Läs mer härDen 13 april träffade vi kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Frågor om demokrati, MR-institution, lokalt MR-arbete och en vassare diskriminerings-
lag fanns på agendan.

På bilden: Lotta Göller, Håkan Thomsson, Alice Bah Kuhnke, Hanna Sejlitz och Peter Andersson.


Lika Unikas opinionsbildare Peter Andersson lämnar över information om Lika Unika till Centerledaren Annie Lööf.
Läs mer under nyheter här.
Lika Unika startade år 2015 med att uppvakta statsrådet Åsa Regnér i regeringskansliet. Under det timslånga mötet samtalade vi om kommande strategi för funktionshinderpolitiken, om MR-institution och om hur vi såg på angelägna frågor som statsrådet ansvarar för i övrigt.


På bilden: Lotta Göller, Hanna Sejlitz, Åsa Regnér, Bengt Olsson och Peter Andersson.

Läs foldern om Lika Unika


Lika Unika på FacebookLika Unika på twitter

Talande Webb
Rätten att delta i beslutsfattande

FN:s särskilda rapportör om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Catalina Devandas, genomför en studie om hur personer med funktionsnedsättning är delaktiga i beslut som påverkar dem.

Studien ska rapporteras till FN:s råd för mänskliga rättigheter i mars 2016. För att läsa mer eller delta följ länken: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/DecisionMaking.aspxMänskliga rättigheter i fokus  - möt oss i Almedalen
Tillgänglighet lönar sig! Läs mer.


En läsarvänlig hemsida

Vi vill att Lika Unikas hemsida ska kunna läsas av alla. Och vi arbetar för att hemsidan har en hög läsbarhet och är tillgänglig för alla.

Läs mer på Anpassa sidan.