201510121444650307kV814mKc

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter

Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är. Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i olika sammanhang utifrån mänskliga rättigheter och ett funktionshinderperspektiv.

Lika Unika träffade riksdagens konstitutionsutskott om MR-institution

Konstitutionsutskottets vice ordförande Björn von Sydow (S) tillsammans med Lika Unikas ordförande Maria Johansson

Den 12 oktober deltog Lika Unika på möte i riksdagen om en svensk MR-institution. Konstitutionsutskottets ledamöter fick där goda argument och svar på frågor från Nätverket för en svensk MR-institution. Punkter som togs upp handlade om MR-institutionens mandat och om behovet av tillräckliga resurser. En oberoende ställning, civilsamhällets inflytande och FNs Parisprinciper togs också upp.

Om en oberoende MR-institution

Lika Unika deltar i arbetet för FNs mål i Agenda 2030

Sedan 1 januari 2016 gäller FNs utvecklingsmål i Agenda 2030, Att förändra vår värld, också för Sverige. Lika Unika arbetar aktivt för att ett tydligt funktionshinder- och rättighetsperspektiv ska finnas med i det svenska arbetet för att uppnå målen. 

Läs mer om Agenda 2030

Lika Unika i Almedalen 2017

Lika Unika i Almedalen 2017 - En summering av veckan

En tillgänglig och likvärdig skola för alla elever

Full tillgänglighet och delaktighet. God och lärande skolmiljö. Elevfokus - Alla barn är olika. Det är några utgångspunkter för Lika Unikas plattform för grundskolan. Visionen är en skola med höga ambitioner där målet är största möjliga akademiska och sociala utveckling för alla elever.

Läs om Lika Unikas skolplattform

Lika Unika svarar skolkommissionen

Regeringens budgetsatsningar borde komma alla till del

Regeringens budget inrymmer en del positiva satsningar men är i huvudsak en besvikelse. En reformbudget på 43,8 miljarder som ska gälla valåret 2018 borde också handla om personer med funktionsnedsättning.

Läs Maria Johanssons budgetkommentar

Ny funktionshinderpolitik på väg

Under hösten ska riksdagen behandla regeringens proposition om nytt mål och inriktning för funktionshinderpolitiken. Lika Unika har arbetat hårt för att besluten ska bygga på mänskliga rättigheter och på FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om den nya funktionshinderpolitiken

Kontakta Lika Unika

Lika Unika har flyttat

Från den 13 juni 2017 finns vi i lokaler hos företagshotellet Kolonien vid Telefonplan. Här är vår nya adress.

Lika Unika deltar på MR-dagarna
PsFunk 3 oktober 2017
Här bloggar Lika Unika
Läs rapporten Se förmågan