Kontakt med Lika Unika
E-post info@likaunika.org
Telefon 070-768 28 78.


Lika Unika, verkar för funktionshindersperspektivet i mänskliga rättigheter

Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är. Frågor som berör över en miljon människor idag - kan inte fortsätta räknas som ett särintresse i politiken.

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, framförallt utifrån funktionshinder kopplat till syn, hörsel- och rörelse. Lika Unika bildades i december 2009.

Kontakta Lika UnikaTräff med Alice Bah Kuhnke

Lika Unika på Centerns kommundagar

Lika Unika hos statsrådet Åsa Regnér


Lika Unikas folder

Den 13 april träffade vi kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Frågor om demokrati, MR-institution, lokalt MR-arbete och en vassare diskriminerings-
lag fanns på agendan.

På bilden: Lotta Göller, Håkan Thomsson, Alice Bah Kuhnke, Hanna Sejlitz och Peter Andersson.


Lika Unikas opinionsbildare Peter Andersson lämnar över information om Lika Unika till Centerledaren Annie Lööf.

Läs mer under nyheter här.
Lika Unika startade år 2015 med att uppvakta statsrådet Åsa Regnér i regeringskansliet. Under det timslånga mötet samtalade vi om kommande strategi för funktionshinderpolitiken, om MR-institution och om hur vi såg på angelägna frågor som statsrådet ansvarar för i övrigt.


På bilden: Lotta Göller, Hanna Sejlitz, Åsa Regnér, Bengt Olsson och Peter Andersson.


Lika Unika firade fem år den 8 december!


Lika Unika blev ordentligt uppvaktade på femårsdagen, här av Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman


Fler bilder på Lika Unika-bloggen.

Läs foldern om Lika UnikaLika Unika på FacebookLika Unika på twitter

Talande WebbHur är läget 2014?   

Tillgänglighet lönar sig! Läs mer.


En läsarvänlig hemsida

Vi vill att Lika Unikas hemsida ska kunna läsas av alla. Och vi arbetar för att hemsidan har en hög läsbarhet och är tillgänglig för alla.

Läs mer på Anpassa sidan.