201510121444650307kV814mKc

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter med utgångspunkt från ett funktionshindersperspektiv

Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är.

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, framförallt utifrån perspektiven syn, hörsel och rörelse.

Kicki Nordström får Lika Unikas utmärkelse för CRPD

Lika Unika funktionshindersdagen Kicki Nordström i rött.

- Det är ett i ordets verkliga mening gediget och fantastiskt arbete som Kicki Nordström har bidragit till för att få fram FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, säger Maria Johansson.

Läs mer om Lika Unikas utmärkelse

Skarpa förslag från Lika Unika om ny funktionshinderpolitik

Lika Unika vid funktionshindersdelegationen med regeringen Lika Unikas ordf. Maria Johansson och vice ordf. Håkan Thomsson lämnar skrivelse till statssekreterare Madelene Harby Samuelsson den 12 februari 2016.

Nästa år ska en ny strategi tas för svensk funktionshinderpolitik. Lika Unika har ett antal förslag på förbättringar.

Lika Unikas förslag om ny funktionshinderpolitik

Program för Lika Unikas frukostmöten