Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter med utgångspunkt från ett funktionshindersperspektiv

Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är.

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, framförallt utifrån perspektiven syn, hörsel och rörelse.

Löfte om MR-institution firades med tårta

Den fjärde juli 2015 berättade regeringen på DN Debatt att en oberoende MR-institution ska skapas i Sverige. Frågan om att införa den har tillhört Lika Unikas huvudmål ett par år. Därför firades beskedet med tårta när Lika Unikas styrelse träffades till första mötet för hösten.

Regeringen kommer att till våren komma med en skrivelse till riksdagen om en oberoende MR-institution under riksdagen.

En MR-institution behövs i Sverige

Maria Johansson Lika Unikas ordförande Maria Johansson Lika Unikas ordförande

En hållbar jobbpolitik

Den 23 november mötte Lika Unika tre statsråd vid Funktionshindersdelegationen, bl.a. Ylva Johansson för att diskutera en hållbar jobbpolitik. Funktionshinders-organisationerna lämnar över en checklista till statsrådet.

Läs mer om checklistan

Det behövs starkare funktionshinderperspektiv också i flyktingmottagandet

- Den som flyr krig och terror och söker en fristad i Sverige ska välkomnas. Det måste självklart gälla alla dem som är flyktingar och som har en funktionsnedsättning.

Kommentar till rådande flyktingsituation