201510121444650307kV814mKc

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter

Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är. Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i olika sammanhang utifrån mänskliga rättigheter och ett funktionshinderperspektiv.

Lika Unika i Almedalen 2017 - En summering av veckan

Lika Unikas aktiviteter under Almedalsveckan 2017 summeras här tillsammans med några reflexioner.
Läs mer här.

Lika Unika deltar i arbetet för FNs mål i Agenda 2030

Sedan 1 januari 2016 gäller FNs utvecklingsmål i Agenda 2030, Att förändra vår värld, också för Sverige. Lika Unika arbetar aktivt för att ett tydligt funktionshinder- och rättighetsperspektiv ska finnas med i det svenska arbetet för att uppnå målen. 

Läs mer om Agenda 2030

Ny funktionshinderpolitik på väg

Statsrådet Åsa Regnér

Regeringen har formulerat en inriktningsproposition om nytt mål för funktionshinderpolitik för de kommande åren. Ett nytt mål ska tydliggöra FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ligga som grund. Den hanteras av riksdagen i höst.

Läs mer om den nya funktionshinderpolitiken

En oberoende MR-institution på agendan!

Den nya oberoende MR-institutionen måste utgå från FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är i den som Sverige har åtagit sig att inrätta en sådan för att ”främja, skydda och övervaka” mänskliga rättigheter. Tydligt funktionshinderperspektiv och tillräckligt med resurser för uppdraget är två andra krav som Lika Unika driver. Bara så kan Sverige få en MR-institution värd namnet.

Om en oberoende MR-institution

En tillgänglig och likvärdig skola för alla elever

Full tillgänglighet och delaktighet. God och lärande skolmiljö. Elevfokus - Alla barn är olika. Det är några utgångspunkter för Lika Unikas plattform för grundskolan. Visionen är en skola med höga ambitioner där målet är största möjliga akademiska och sociala utveckling för alla elever.

Läs om Lika Unikas skolplattform