201510121444650307kV814mKc

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter

Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är.

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i olika sammanhang utifrån ett funktionshinder- och rättighetsperspektiv.

Lika Unika deltar på FN-konferens den 14-16 juni 2016

Vid FNs 9:e statspartskonferens i New York för FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Lika Unika talar i FN om tillgänglighet

Skarpa förslag från Lika Unika om ny funktionshinderpolitik

Lika Unika vid funktionshindersdelegationen med regeringen

2017 ska en ny strategi antas för svensk funktionshinderpolitik. Lika Unika lämnar till regerningen ett antal förslag på förbättringar.

Lika Unikas förslag om ny funktionshinderpolitik