Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter med utgångspunkt från ett funktionshindersperspektiv

Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är.

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, framförallt utifrån perspektiven syn, hörsel och rörelse.

Kicki Nordström får Lika Unikas utmärkelse för CRPD

- Det är ett i ordets verkliga mening gediget och fantastiskt arbete som Kicki Nordström har bidragit till för att få fram FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, säger Maria Johansson.

Läs mer om Lika Unikas utmärkelse

Maria Johansson Lika Unikas ordförande Maria Johansson Lika Unikas ordförande

Skarpa förslag från Lika Unika om ny funktionshinderpolitik

FN-konventionen måste vara grunden tillsammans med FN:s Agenda 2030-mål. Sverige ska leva efter riksdagsmålet om full respekt för internationella åtaganden. Paradigmskiftet Från patient till medborgare måste bli verklighet. Skillnader mellan kommunerna måste minska och alla myndigheter måste arbeta aktivt med funktionshinderpolitiken. Det är några punkter i Lika Unikas skrivelse som tidigare har överlämnats till Myndigheten för delaktighet och som idag regeringen får ta emot under ett möte med Funktionshinderdelegationen.

Lika Unikas förslag om ny funktionshinderpolitik

Program för Lika Unikas frukostmöten